Státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP ČR) v Praze podepsal s Komerční bankou smlouvu o poskytnutí investičního úvěru ve výši téměř jedné miliardy korun (35 milionů eur) se splatností sedm let. Finanční prostředky jsou určeny na nákup moderního řídicího systému od francouzské společnosti Thales. Poskytnutí takto vysokého úvěru je rovněž projevem důvěry v navrácení letecké dopravy do stavu před koronavirovým útlumem.

„Jsme rádi, že můžeme podpořit našeho dlouholetého klienta i v této náročné době a pomoci financovat strategickou investici do nového hlavního systému. Věříme, že tím umožníme rozvoj ŘLP ČR a nepřímo přispějeme i ke zvýšení bezpečnosti ve vzdušném prostoru České republiky,“ uvedl David Formánek, člen představenstva Komerční banky. Jak dále doplnil, poskytnutí nejenom tohoto úvěru je signálem, že Komerční banka chce hrát výraznou roli při restartu české ekonomiky a věří v životaschopnost a prosperitu českých firem. Projekt KB „Restartujeme“ zahrnuje mimo jiné zvýhodněné provozní úvěry (např. Covid III), možnost odložení splátek úvěrů nebo podporu všech, kteří bojují s koronavirem v první linii.

„I v této, pro civilní letectví zcela bezprecedentní situaci, musíme pokračovat v realizaci kroků, které po odeznění krize zajistí naplnění našeho poslání a požadavky leteckých dopravců, jako našich zákazníků“, uvedl při podpisu smlouvy generální ředitel ŘLP ČR Jan Klas. Dále zdůraznil, že v tomto smyslu je nový systém TOP SKY naprosto klíčovým rozvojovým projektem. „S potěšením mohu celý proces uzavření smlouvy o investičním úvěru díky rychlému a flexibilnímu přístupu Komerční banky označit za ukázkový model spolupráce bankovního sektoru a průmyslu v této mimořádné době“, zdůraznil Klas.

Více informací 

Pavel Zúbek
Komunikace KB
Tel.: +420 725 420 107
E-mail: pavel_zubek@kb.cz

Více informací 

Richard Klíma
Komunikace RLP ČR
mob.: +420 724 172 186
klima@ans.cz