Od 1. ledna 2022 změnila KB Penzijní společnost názvy dvou účastnických fondů – dynamického a spořicího konzervativního. Zároveň dochází k úpravě jejich zaměření. Tímto krokem chce společnost zjednodušit klientům orientaci v produktech.

„Naším cílem je připravit pro klienty takovou nabídku, která bude na první pohled zcela srozumitelná a budou se v ní jednoduše orientovat. Změna názvů a zaměření dvou našich účastnických fondů tak je krokem na této cestě,“ uvádí Lubomír Koňák, ředitel obchodu KB Penzijní společnosti.

Od Nového roku se namísto dosavadního KB dynamického účastnického fondu klienti setkají s KB akciovým účastnickým fondem, jehož investičním cílem jsou akcie. Ty mohou v portfoliu fondu dosáhnout až 100 % a je určen dynamickým investorům. Druhým přejmenovaným je KB spořicí konzervativní účastnický fond, který nově nese název KB dluhopisový účastnický fond. Zaměření tohoto fondu opět vyplývá z jeho názvu a je orientován na dluhopisy, vhodný je především pro konzervativní investory.

Původní název

  Nový název

  Zaměření

KB dynamický účastnický fond

KB akciový účastnický fond

Akcie

KB spořicí konzervativní účastnický fond

KB dluhopisový účastnický fond

Dluhopisy

 

KB Penzijní společnost bude mít v aktivní nabídce celkem čtyři fondy a kompletní portfolio bude vypadat následovně:

  • KB akciový účastnický fond
  • KB dluhopisový účastnický fond
  • KB povinný konzervativní účastnický fond
  • KB peněžní účastnický fond

Více informací je k dispozicí na www.kbps.cz

Veronika Benešová
Komunikace KB PS
mobil: +420 725 831 849
vbenesova@kbps.cz

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mobil.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz