S ohledem na události související s válkou na Ukrajině způsobené ruskou agresí se zapojením Běloruska se Komerční banka rozhodla s účinností od 1. 3. 2023 neprovádět platby do Ruska a Běloruska v jakékoliv měně, a to nad rámec zákonných sankcí. Platby do těchto zemí jsou vnímány jako mimořádné bezpečnostní riziko.

Zpracování plateb z uvedených zemí není tímto rozhodnutím dotčeno, čímž se však nevylučuje jejich nepřijetí či prodloužení jejich zpracování z důvodu jejich detailního prověřování.

 

Šárka Nevoralová
Tisková mluvčí Skupiny KB
sarka_nevoralova@kb.cz
tel.: 734 236 325