Nadace Komerční banky Jistota rozdělila v loňském roce na společensky prospěšné účely nejvyšší částku ve své historii. Do organizací a projektů na podporu Ukrajiny, na pomoc znevýhodněných rodin s dětmi a paliativní péči, nebo na podporu udržitelné budoucnosti loni směřovalo více než 31 milionů korun. Převážná část této sumy podpořila právě organizace, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům.

„Nadace Komerční banky Jistota se dlouhodobě a systematicky věnuje pomoci v sociální a společenské oblasti. Rok 2022 byl pro nás výjimečný zejména rozsahem pomoci pro uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Mimořádná krizová situace vyvolala v české společnosti ohromnou vlnu solidarity a nejinak tomu bylo i v nadaci Jistota, kdy jsme na pomoc Ukrajině věnovali téměř 18 milionu korun. V rekordně krátké době jsme také dokázali zajistit ubytování v našem ubytovacím zařízení v Praze a na jiných místech pro přibližně ukrajinských 100 maminek s dětmi,“  říká předseda správní rady Nadace Komerční banky Jistota a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka a dodává: „Mám také radost, že jsme mohli i nadále podporovat oblasti, ve kterých se nadace dlouhodobě angažuje. Uplynulý rok nebyl snadný pro nikoho z nás a spousta lidí řešila i nenadálé finanční výdaje. Rád bych proto poděkoval všem dárcům za jejich ochotu pomáhat. Svými sbírkami a aktivitami nadaci masivně podpořili i naši zaměstnanci napříč celou Skupinou Komerční banky, tedy včetně dceřiných společností, kteří odpracovali obrovský kus práce a věnovali nadaci nemalé finanční prostředky.“

Nejvyšší pomoc standardním projektům směřovala do sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem - celkem rozdělila přes 7 milionu korun. Zároveň Nadace Jistota podpořila více než 100 rodin samoživitelů částkou 5 milionů korun. Největším projektem nadace v oblasti udržitelnosti bylo nastartování dlouhodobé spolupráce s KB Penzijní společností (KBPS) a Nadací partnerství. V rámci iniciativy Sázíme budoucnost bylo vysázeno téměř 800 stromů a keřů díky štědré podpoře KBPS ve výši 2 miliony korun. V letošním roce se chce nadace také zaměřit na téma náhradní rodinné péče, která v roce 2023 projde výraznou transformací. Kvůli změně zákona o zrušení kojeneckých ústavů je nyní potřeba výrazně více pěstounských rodičů, kteří by se o děti postarali.

Přes půl milionu korun nadace také věnovala na projekty Centra LOCIKA, které Nadace Jistota dlouhodobě podporuje a které upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a otevírá ve společnosti téma včasné prevence. „S Centrem LOCIKA spolupracujeme v rámci Nadace Jistota již několik let a mám obrovskou radost, že se nám v loňském roce podařilo nastartovat spolupráci ohledně projektu na téma domácího násilí. Máme dobrovolníky z řad zaměstnanců, kteří jsou zapálení pro věc a kteří ve svém volném čase vyvíjejí pro LOCIKU mobilní aplikaci. Ta bude naprosto unikátní, protože bude digitálním řešením pro děti ohrožené domácím násilím a přispěje ke včasnému vyhledání pomoci,“ říká Andrea Strnadová, Digital Transformation Lead Komerční banky. 

Nadace Komerční banky - Jistota byla založena roku 1994. Za dobu své existence rozdělila už 150 milionu korun. Svou podporu směřuje do tří hlavních oblastí – pomoc rodinám s  dětmi, které jsou znevýhodněné sociálním či zdravotním hendikepem, nebo, dále na podporu  hospicové a paliativní péče a v neposlední řadě do projektů na udržitelnou budoucnost.

Šárka Nevoralová
Komunikace KB
mobil.: +420 734 236 325
sarka_nevoralova@kb.cz