Komerční banka, na rozdíl od informací prezentovaných některými sdělovacími prostředky v posledních dnech, již od října 2001 implementuje do svých činností obchodní model Société Générale s cílem výrazně zlepšit obchodní a finanční výkonnost banky. Současným proritním záměrem je zlepšení služeb zákazníkům. Banka si zajistila služby konzultanské společnosti, aby urychlila zavádění programu transformace. Na řízení transformačního programu se podílejí dvě stovky manažerů banky. Díky usilí všech pracovníků banka od října 2001 rozšiřuje klientskou základnu, a to jak v zákaznické, tak v obchodní oblasti. Tento vývoj znamená zvrácení negativního trendu z předprivatizačního období.