Praha, 23. únor 2009 – O dotace na investiční projekty mohou v právě vyhlášeném Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost žádat veřejné i podnikatelské subjekty. Šanci na přidělení dotace zvýší kromě kvalitně zpracované žádosti také zajištěné financování projektu (výpis z účtu, příslib úvěru či úvěrová smlouva). Žádosti o dotaci mohou žadatelé předkládat osobně na odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy do 5. března 2009.

Pro malé a střední podniky je v kapitole 3.3 vyčleněna podpora v objemu 150 milionů Kč. "Šance získat dotaci je pro žadatele z Prahy výrazně nižší, než pro žadatele v ostatních regionech. Na vysoký počet žadatelů zde totiž připadá významně nižší objem dotací. Kvalitně zpracovaný projekt a zajištěné financování jsou proto klíčovým předpokladem pro úspěch," uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

V Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost uspělo v loňském roce 36 % žadatelů (celkem bylo podáno 84 žádostí o dotaci). Šanci na úspěch zvyšuje také inovativnost projektu. "Podporovány nebudou projekty v oblasti cestovního ruchu a stravování, které budou podpořeny v rámci zvláštní výzvy na konci letošního roku," doplnil Jan Hanuš.

Kromě poradenství se zpracováním žádosti a financováním, které získají žadatelé zdarma v KB EU Point, mohou získat žadatelé za výhodných podmínek také poradenství některé ze specializovaných poradenských agentur v oblasti evropských dotací. V rámci výzvy jsou totiž uznatelné také výdaje na zpracování projektu až do výše 5 % celkových uznatelných nákladů.

Služeb KB EU Point využil také jeden z úspěšných žadatelů o dotace v poslední výzvě operačního programu, pražská společnost FORMKOV spol. s r.o. Díky podpoře z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost mohla společnost vybudovat nejmodernější 3D laserové centrum v České republice. Nové laserové centrum umožňuje vysoce přesné řezání kovů a výrobu hotových dílů z různých materiálů s vysokou přesností.

"Spolupráce s KB EU Point nám pomohla především v nastavení správných parametrů financování projektu. Na radu specialisty Komerční banky jsme v rozpočtu projektu ponechali rezervu na kurzové výkyvy mezi dobou předložení žádosti a jejím schválením. Podobné nastavení parametrů bude důležité také pro žadatele v aktuální výzvě, především z důvodu aktuálních výkyvů kurzu koruny vůči euru," uvedl Ladislav Štemberk, generální ředitel společnosti FORMKOV.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 804 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 629 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 951 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.