Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou upravuje pojistné programy na svých platebních kartách. Od 1. 2. 2009 mohou držitelé platebních karet vydaných Komerční bankou cestovat mnohem klidněji. Limity pojistných programů byly navýšeny, byla rozšířena pojištěná rizika a cestovní pojištění se vztahuje na celou rodinu.

"Zásadní změnou je zvýšení limitů pojištění léčebných výloh u embosovaných karet až na 1 milion korun z původních 500 000 Kč a u zlatých a stříbrných karet až na 2,5 mil. Kč pro každého pojištěného. Máte-li jednu ze zmíněných karet KB, od letošního února jste tak krytí se zvýšeným limitem", říká Zdeněk Mojžíšek, výkonný ředitel pro marketing Komerční banky.

V rámci platební karty tak klient automaticky získává velmi kvalitní cestovní pojištění na neomezený počet soukromých i služebních zahraničních cest.

Komerční banka zároveň zrušila spoluúčast na ošetření, která činila 5000 Kč a maximální věkový limit pojištěného. Na výše uvedené částky jsou navíc pojištěni i rodinní příslušníci, kteří s držitelem karty cestují. V těchto případech se pojistný limit nesčítá, ale každý účastník je pojištěn zvlášť a na plnou výši. Další novinkou je přidání nového rizika pojištění ztráty osobních dokladů. U zlatých a stříbrných karet navíc i pojištění zrušení cesty, opět v ceně karty.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 790 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 619 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 940 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 151 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě 30 miliónů individuálních klientů.