Komerční banka oznamuje, že jeden významný klient podnikající v sektoru rozvodu a prodeje elektrické energie (dále jen "Klient") je v prodlení s plněním svých závazků vůči bance. Banka na základě dostupných informací neočekává ze strany Klienta úplné splnění jeho závazků.

Celková výše angažovanosti banky vůči Klientovi činí přibližně 1 mld Kč v závislosti na vývoji kurzu EUR/CZK. V souladu s právními a účetními předpisy vytvořila banka opravné položky na nekryté riziko vůči Klientovi ve čtvrtém čtvrtletí 2008 podle dostupných informací. V prvním čtvrtletí 2009 vytvoří banka dodatečné opravné položky v závislosti na vývoji případu.

Banka neeviduje jiný případ prodlení zákazníka v letech 2008 nebo letošním podobného rozsahu a charakteru.

Komerční banka konzistentně informuje o tom, že prudké zhoršení ekonomického prostředí patrné v České republice a v regionu střední Evropy v posledním čtvrtletí loňského roku negativně ovlivní výši jejích rizikových nákladů. Míra zhoršení kvality portfolia aktiv a následné zvýšení rizikových nákladů závisí a bude záviset na velikosti a rychlosti ekonomického poklesu. V současné době očekáváme, že naše rizikové náklady v prvním čtvrtletí letošního roku přesáhnou úroveň 4. čtvrtletí roku 2008, a to na úrovni desítek procent. Růst rizikových nákladů však rozhodně nebrání schopnosti KB generovat čtvrtletní zisk a také nebude mít významný vliv na výbornou kapitálovou pozici na úrovni jádrového Tier 1 ratio ve výši 10.77 % na konci roku 2008.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 804 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 629 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 951 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.