Komerční banka začala investorům nabízet nový zajištěný fond KB Akcent, který zajišťuje minimálně 102% návratnost investice ke dni splatnosti fondu (po 5 letech). V případě růstu, stagnace nebo dokonce mírného poklesu zvoleného koše akcií má klient možnost realizovat 25% výnos již po druhém roce své investice, pokud ani jedna akcie v podkladovém portfoliu nebude mít po dvou letech nižší hodnotu než 90 % oproti své původní hodnotě ze 7. 7. 2009.

Zajištěný fond KB Akcent dává klientům příležitost podílet se na růstu vybraných světových akcií, jejichž ceny se v současné době nacházejí blízko svých několikaletých minim. Splatnost fondu je v rozmezí 2 až 5 let podle vývoje výkonnosti koše 20 světových akcií.

"V době silně kolísajících akciových trhů jsou zajištěné fondy, jako je KB Akcent, vhodným investičním řešením pro všechny klienty, kteří hledají bezpečný způsob investování. Atraktivita fondu KB Akcent navíc spočívá v tom, že kromě zajištění minimálně 102% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu, přináší klientům možnost realizovat 25% výnos již po druhém roce své investice. Tento výnos může investor dosáhnout dokonce i v případě mírného poklesu podkladového koše akcií," uvedl Zdeněk Mojžíšek, výkonný ředitel pro marketing KB.

Zajištěný fond KB Akcent je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří si uvědomují potenciál současných cen akcií a chtějí participovat na budoucích výnosech akciových trhů v okamžiku jejich oživení. Zároveň ale nechtějí podstupovat riziko dalšího oslabení akciových trhů. Výnos portfolia fondu neovlivní negativně ani případné posilování koruny - fond je totiž zajištěn do české měny.

Podílové listy fondu lze nakoupit od 1. dubna 2009 do 30. června 2009 na všech pobočkách Komerční banky. Správcem portfolia fondu je francouzská investiční společnost Lyxor Asset Management ze skupiny Société Générale. Minimální investice do fondu činí 10 000 Kč.

Základní informace o fondu KB Akcent získají investoři na bezplatné infolince 800 111 166 nebo na internetových stránkách www.kb.cz.

Podrobné informace o fondu KB Akcent jsou k dispozici ve statutu fondu, který je k dispozici na obchodních místech KB, v sídle společnosti a internetových stránkách www.iks-kb.cz.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 804 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 629 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 951 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.