Představenstvo Komerční banky jmenovalo JUDr. Vedlicha novým ombudsmanem klientů KB s účinností od 7. 12. 2009. Nový ombudsman bude pokračovat v řešení sporných situací mezi Komerční bankou a jejími klienty - fyzickými osobami, které započal v roce 2004 jako vůbec první ombudsman soukromé finanční instituce v České republice Prof. JUDr. Vojtěch Cepl.

"Ombudsman řeší v Komerční bance sporné situace mezi klienty a bankou výhradně jako třetí instance, pokud předtím nebyl případ bankou vyřešen ke klientově spokojenosti. Ombudsman má nezávislé postavení, rozhoduje se smyslem pro spravedlnost a s využitím hlubokého právního a etického povědomí. Věřím, že tyto předpoklady JUDr. Vedlich ideálně splňuje," uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel.

Joseph Franciscus Vedlich (1946) má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oboru bankovnictví a legislativy. V roce 1980 promoval na právnické fakultě University Fribourg (Švýcarsko). Titul JUDr. získal na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Svou profesní dráhu spojil především se společností PricewaterhouseCoopers, ve které končil aktivní profesní dráhu na pozici ředitele finančních služeb. Během 22 let kariéry v této společnosti byl odpovědný za řadu významných projektů v regionu CEE a střední Asie. Jeho významnou pozici v rámci skupiny PricewaterhouseCoopers dokládá fakt, že se po roce 1989 podílel na zakládání a řízení poboček skupiny v Rusku, České republice, Kazachstánu a Uzbekistánu.

JUDr. Vedlich je členem Švýcarské asociace právníků. Má české a švýcarské občanství a byl lektorem řady konferencí a workshopů na téma bankovnictví. Mimo jiné se podílel na českém vydání několika mezinárodních knih z oboru bankovnictví a finančních služeb. Hovoří plynně česky, francouzsky a anglicky, domluví se také německy a rusky.

Ombudsman Komerční banky řeší spory s klienty - fyzickými osobami smírnou cestou, v rámci smírčí procedury se Komerční banka zavazuje jeho rozhodnutí respektovat. Funkce ombudsmana je součástí skupiny ombudsmanů Société Générale, v jejímž čele stojí paní Christiane Scrivener, se kterou český ombudsman úzce spolupracuje.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 843 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 682 bankomatů. Více než 972 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.