Ze strukturálních fondů EU doposud bylo nebo v nejbližší době bude v České republice rozděleno 630 miliard Kč. Pro žadatele o dotace tak zbývá k dispozici přibližně 18 % alokace celého programovacího období, což představuje řádově 135 miliard korun. Údaje o dotačním trhu přináší klientům Komerční banky pravidelně EU Point Index.

Prázdninové měsíce přinesly nejprve pokles a poté obnovení aktivit v oblasti dotací v České republice. Srpnový EU Point Index Komerční banky se po červencovém poklesu opět vrátil na průměrné hodnoty. Aktivitu na dotačním trhu zvýšil zejména vysoký počet podaných žádostí do Operačního programu životní prostředí, jejichž cílem je přinést zlepšení v nakládání s odpady.

Nově otevřené výzvy v OPŽP otevřely cestu k podávání žádostí o dotace na realizaci velkých projektů na udržitelné využívání energií či odstraňování starých ekologických zátěží. Aktivní byly i Regionální operační programy - například v ROPu Severozápad se v červenci přijímaly žádosti na městské projekty IPRM v Ústí nad Labem, Karlových Varech a v Mostu.

EU POINT INDEX srpen 2011   101 bodů
počet otevřených výzev Růst 63 výzev
alokace otevřených výzev Pokles 37,8 mld. Kč
počet podaných žádostí Růst 2 977 žádostí
objem podaných žádostí Pokles 20,7 mld. Kč
počet schválených projektů - 698 projektů
objem schválených projektů Pokles 7,9 mld. Kč
počet konzultací KB EU Point Pokles 103 konzultací
Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení: 135 mld. Kč, tj. 18 %

Zdroj: www.eupoint.cz

Řídící orgány doposud schválily dotace v celkové výši 504 miliard Kč, tedy přibližně dvě třetiny ze sumy pro celé programovací období. Zároveň se ale právě hodnotí projekty za dalších 220 miliard, mezi nimiž jsou i tzv. velké projekty, které schvalují úředníci EU v Bruselu.

„Lze předpokládat, že z těchto 220 miliard korun budou některé žádosti úspěšné. Podle dosavadní míry úspěšnosti ve výši 57 % by to mohlo být odhadem 126 miliard Kč. Reálně tak na nové žadatele zbývá již jen 135 miliard, což představuje necelých 18 % alokace pro celé rozpočtové období,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Očekávané výzvy na podzim 2011

V následujících měsících budou pro klienty KB EU Point zajímavé zejména plánované výzvy v OP Podnikání a inovace.

„Do konce září se lze registrovat do programů podporujících výzkum a vývoj Potenciál a Prosperita, prodlouženo bylo podávání registračních žádostí do programu Školicí střediska. Během září je plánováno otevření programu ICT a strategické služby, v listopadu pak oblíbený program ICT v podnicích, tedy dotace na podnikové informační systémy,“ uvádí Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Zajímavé příležitosti přináší i další operační programy. V OP Životní prostředí je plánována nová výzva na projekty omezování rizika povodní – žádosti by se měly přijímat do konce října. Dále by v září měla být znovuotevřena výzva na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Rovněž budou přijímány žádosti o dotace na technické vybavení ekologických center a poraden. Od října bude v případě dostatku zdrojů otevřena velice využívána oblast podpory 3.2.1 – zateplení veřejných budov, kde by mělo být k dispozici 2,5 mld. Kč.

Již na říjen je připraveno přijímání žádostí ve velmi žádaném opatření Programu rozvoje venkova – v části Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. Obce v tomto programu získávají především dotace na zlepšení dopravní a technické infrastruktury, vzhledu obcí nebo na veřejné vodovody, kanalizace a čističky odpadních vod pro veřejnou potřebu.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Podmínky užívání EU Point Index:

Index je možné volně šířit pouze s označením "EU Point Index" a s uvedením zdroje "Komerční banka" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.eupoint.cz).

EU Point Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc.