Komerční banka nabízí od 13. června 2011 možnost investovat do nového fondu KB Absolutních výnosů. Fond je určen těm klientům, kteří chtějí investovat své prostředky v krátkodobém horizontu a současně požadují výnos nad úrovní termínovaných vkladů a spořicích účtů.

Cílem strategie absolutního výnosu je dosáhnout kladné výkonnosti na rostoucích i klesajících finančních trzích.  Fondy absolutního výnosu investují do široké škály aktiv a nejsou omezeny jednou investiční strategií, jak je tomu u klasických fondů. Fond KB Absolutních výnosů se tím řadí k  ojedinělým fondům na českém trhu.

„Nabídkou fondu KB Absolutních výnosů vycházíme vstříc poptávce široké investorské veřejnosti po atraktivním krátkodobém investičním řešení. Mezi nesporné výhody fondu patří nejen nízké riziko investice, ale také snadná dostupnost vložených prostředků," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví KB.

Doporučená doba, po kterou by minimálně měli klienti své peníze investovat je 12 až 18 měsíců. V případě potřeby mají klienti investované prostředky k dispozici zpravidla do 7 dnů, bez jakýchkoli výstupních poplatků. Cílem fondu je dosahovat ročního zhodnocení 1,5 % + základní dvoutýdenní sazba ČNB. Fond KB Absolutních výnosů není garantovaným fondem[1].

Manažer fondu je IKS KB ve spolupráci s Amundi. Společnost Amundi patří mezi tři největší správce aktiv v Evropě a osm největších na světě.

[1] S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných prostředků proto není v žádném případě zaručena. Kompletní výčet všech rizik spojených s investicí je uveden ve statutu fondu. Statuty fondů jsou dostupné na internetových stránkách www.iks-kb.cz a u bankovních poradců.