Od poloviny května 2010, kdy bylo KB Spořicí konto Bonus uvedeno na trh, si účet založilo již 20 288 klientů, kteří si na něm zhodnocují celkem 17,1 miliard Kč. Poptávka po něm navíc i nadále roste. Nezastavilo ji ani období Vánoc, kdy obecně platí, že lidé peníze spíše utrácejí, než spoří.

„Největší zájem klientů o KB Spořicí konto Bonus jsme v loňském roce zaznamenali v listopadu a prosinci. Během této doby si u nás účet založilo 6 912 klientů,“ uvedl Radko Belada, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky.

Vysoká poptávka po tomto účtu se nezastavila ani na počátku nového roku, v lednu si konto založilo 4 395 klientů. Jedním z důvodů úspěchu KB Spořícího konta Bonus je i stabilita jeho zhodnocení. Výše úrokové sazby se od uvedení produktu na trh dosud nezměnila.

KB Spořicí konto Bonus patří mezi první produkty, u nichž začala Komerční banka uplatňovat svůj nový koncept MojeOdměny. Díky němu získávají klienti kromě standardního úročení také úrokový bonus, který je jim připisován každé kalendářní pololetí. Bonus se vypočítává z minimálního zůstatku, který měl klient na účtu ve sledovaném období. Výše úložky na KB Spořícím kontu Bonus přitom není omezena.

„KB Spořící konto Bonus umožňuje klientům okamžitý přístup k penězům a zároveň je odměňuje za jejich loajalitu. Našim cílem je nebránit ani ve zhodnocování vyšších zůstatků. Z toho důvodu nevyužíváme u KB Spořícího konta Bonus princip tzv. pásmového úročení,“ dodal Radko Belada. Ve druhém pololetí roku 2010 bylo majitelům KB Spořicího konta Bonus vyplaceno celkem 17,2 milionů Kč.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.