Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky ČSÚ v březnu vývoz České republiky rostl rychleji než dovoz a aktivum obchodní bilance bylo nejvyšší od vzniku České republiky. Předstih tempa dovozu před tempem vývozu po dvanácti měsících skončil. Meziročně v běžných cenách se vývoz zvýšil o 17,9 % a dovoz o 17,4 %. Přebytek obchodní bilance ve výši 21,5 mld. Kč byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší.

Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 63,7 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní ve výši 42,2 mld. Kč., přičemž v březnu 2010 bylo pasivum o 9,3 mld. Kč příznivější. Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem, Nizozemskem, Francií, Spojeným královstvím a Slovenskem; zmenšil se deficit obchodu s Ruskem. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ukrajinou.

Za leden až březen letošního roku je patrné, že vývoz ČR je tažen sousedními státy v čele s Německem. Nezanedbatelný je však téměř pětinový podíl zbylých sousedů, tedy Slovenska, Rakouska a Polska. A právě při exportu do Polska zaznamenávají statistiky ve výše zmíněném období největší index nárůstu o 31 % a to s rostoucím podílem na celkovém českém vývozu, který představuje 6,2 %.

„Stabilně nejvyužívanějším produktem Trade Finance u obchodování s Polskem jsou bankovní záruky. Zde dominuje stavebnictví a stavební materiály, následované strojní výrobou a inženýrskými službami. Klienti zpravidla  požadují záruky v angličtině v místní měně PLN, ale také v EUR. V případě požadavku veřejných zadavatelů lze zajistit vystavení bankovní záruky polskou bankou v polštině a to při využití institutu protizáruky. Naproti tomu dokumentární platby nejsou příliš využívány a to přesto, že platební morálka je zde podle v květnu 2010 zveřejněného průzkumu platební morálky společností Creditreform překvapivě nejhorší ze všech 13 zemí střední a jihovýchodní Evropy – v průměru se čeká na zaplacení faktury 123 dní,“ uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu KB.

Objem došlých plateb za rok 2010 proti roku 2009 klesl zhruba o 8 %, z 19 511 mil. Kč na 17 990 mil. Kč. Největších objemů dosahují platby v oblasti obchodu s barevnými kovy. Objem vyšlých plateb za rok 2010 vykazuje téměř 30 % nárůst proti roku 2009, z 18 970 mil. Kč na 24 494 mil. Kč.

„Mezi největší objemy patří platby v oblasti obchodování s vodiči pro přenos elektřiny a prodeje tříděných paliv. Po celkovém poklesu platební výměny před dvěma lety tak zaznamenáváme znovu dynamiku růstu,“ doplnila Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz KB. 

Komerční banka připravuje na 25. 5. 2011 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze konferenci podtrhující specifika obchodování s Polskem a Rakouskem. Přihlášku a program na akci lze nalézt na stránkách spoluorganizátora - agentury CzechTrade.