Podle předběžných údajů ČSÚ se v únoru meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 18,4 % a dovoz o 20,5 %. Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna února 2010, kdy obrat zahraničního obchodu dosáhl druhé nejnižší měsíční hodnoty v roce 2010. Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již dvanáctý měsíc. Obchodní bilance skončila přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,9 mld. Kč nižší.

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 53,2 mld. Kč. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 8,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem, Francií a Slovenskem. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se Spojenými státy. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou a Ruskem.

Z únorových statistik vyplývá, že český export rostl nejrychleji do Kanady, Běloruska, Argentiny, Estonska a Ázerbájdžánu. Mezi tuto pětku zemí se tak dostali i tři postsovětské země, což odpovídá zájmu českých exportérů o tyto trhy. Největší procentní nárůst exportu za leden a únor letošního roku je právě do již jmenované Ázerbájdžánské republiky, a to s indexem 241 %. I když podíl Ázerbájdžánu na celkovém vývozu České republiky je pouze 0,1 %, celkový vývoj země s ohromnými nárůsty HDP v posledním desetiletí a pozitivním hodnocení ratingových agentur ukazuje významnou příležitost

„Dle místních statistik tomuto státu s velkým bohatstvím nerostných surovin v dovozu dominují stroje, elektrická zařízení a vozidla. Tendry jsou vypisovány i v oblastech modernizace ropovodů, rekonstrukcí nemocnic, či rozvoje alternativních zdrojů energií“, poznamenává Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu. „Právě při investičních dodávkách je vhodné do výběrových řízení přikládat i nabídku financování z České republiky formou exportního odběratelského úvěru, který pro českého exportéra vyjma konkurenční výhody znamená i jistotu zaplacení. Komerční banka má bohaté zkušenosti s poskytováním těchto účelových úvěrů, kdy za obchod podepsaný v loňském roce KB získala prestižní ocenění celosvětového magazínu Global Trade Review“, dodává Jaromír Chabr.

Došlé platby za rok 2010 klesly na 1/3 objemu roku 2009, z 63 mil. Kč na 18 mil. Kč. Vývoj za první 3 měsíce roku 2011 zatím ukazuje na stále klesající úroveň objemu došlých plateb. Celkový objem za 1.Q roku 2011 činí necelé 4 mil. Kč. Velká část převodů je za silniční a železniční techniku, broušené sklo a keramiku.

Naproti tomu objem vyšlých plateb v průběhu let 2009 a 2010 výrazně stoupl, z 825 mil. Kč v roce 2009 na 3 681 mil. Kč v roce 2010. Také podle údajů za 1.Q roku 2011 lze usuzovat na pokračování tohoto trendu, objem činil něco málo přes 1 000 mil. Kč. Přes 90 % objemu vyšlých plateb jsou opět platby související s dodávkami železniční techniky.