Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky ČSÚ se v dubnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 14,8 % a dovoz o 16,8 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 15,8 % na 445,3 mld. Kč, což je nejvyšší dubnová hodnota obratu od vzniku České republiky. Přebytek obchodní bilance ve výši 12,6 mld. Kč byl meziročně o 1,5 mld. Kč nižší. Kladné saldo se zvýšilo u průmyslového spotřebního zboží, strojů a dopravních prostředků, kleslo u surovin, polotovarů a materiálů, nápojů a tabáku. Prohloubení deficitu bylo zaznamenáno u minerálních paliv, chemických výrobků, potravin a živých zvířat.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 56,2 mld. Kč; schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 9,1 mld. Kč na 43,6 mld. Kč. Aktivum vzrostlo v obchodě s Německem, Francií a Slovenskem. Deficit se zvětšil v obchodě s Čínou a Ruskem.

Zaostříme na zemi, která sice nenahradí oblíbenost Chorvatska u českých turistů s přicházejícím létem, ale po dramatických událostech letošního roku zcela jistě nahradí rezorty na severu Afriky – Turecko. Ačkoliv tato 16. největší ekonomika světa se stále na celkovém podílu českého vývozu i dovozu pohybuje pod necelým procentem, toto číslo stále stoupá. Rovněž položka samotného exportu má rostoucí charakter, kdy index porovnávající období od začátku roku do dubna s loňskou skutečností činí úctyhodných 49 %.

Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu k tomu dodává: „Tento trend, zejména u exportních produktů, je patrný i ze statistik používání produktů Trade Finance našimi klienty. Objem i počet dokumentárních akreditivů, kterými si vývozci zajišťují zaplacení svých dodávek, roste meziročně dvoucifernými hodnotami. Pro exportéry bývá často zajímavá i možnost odkoupit takto vzniklé pohledávky a nabídnout tak svým zákazníkům delší splatnosti či mít ošetřené kurzové riziko.“ Ze zkušeností KB vyplývá, že turečtí zákazníci z oblasti veřejného sektoru často požadují bankovní záruky vystavené místní bankou. „Jelikož spolupracujeme se všemi hlavními místními bankami, jsme schopni tento požadavek zabezpečit. Že podniky mají zájem diskutovat na toto téma, dosvědčuje i naplněná kapacita sálu v pražské budově Ministerstva průmyslu a obchodu, kde spolu s vládní agenturou na podporu exportu CzechTrade spolupořádáme koncem června konferenci zaměřenou na tento trh.“

Platební styk klientů KB s tureckými subjekty

Objem došlých plateb za leden až květen 2011 proti stejnému období roku 2010 stoupl více než o 58 %, z 299 mil. Kč na 474 mil. Kč. Významné jsou platby za dodávky stavební techniky, prodeje surovin pro chemický průmysl a vývoz elektromotorů. Objem vyšlých plateb za prvních pět měsíců roku 2011 vykazuje více než 35% pokles proti stejnému období minulého roku, z 1 114 mil. Kč na 716 mil. Kč. Jde o platby v oblasti cestovního ruchu a dovozu ovoce a zeleniny.