Komerční banka mění od 11. července 2011 grafickou podobu a strukturu většiny svých výpisů. Kromě přehlednějšího uspořádání a modernějšího vzhledu naleznou klienti na výpisech informace o využívání oblíbeného konceptu MojeOdměny. Nový formát s sebou přináší i výrazné snížení spotřeby papíru při tisku výpisů.

Hlavním cílem změn je předložit klientovi informace lépe uspořádané a ve srozumitelnější struktuře. K tomu jsou nově použity nejen grafické prvky pro snadnější rozlišení, ale také přehledné rozdělení informací do tabulek a přejmenování některých názvů polí na výpisech.

Všechny realizované změny vycházely z podnětů klientů a jejich požadavků na výpisy. Nezanedbatelnou výhodou nového formátu je také výrazné snížení spotřeby papíru při tisku výpisu. Se změnou grafické podoby se setkají všichni klienti využívající produkty Komerční banky s výjimkou výpisů k operacím s cennými papíry.

„Novou formou výpisů zohledňujeme jednak připomínky k jejich dosavadní podobě, ale především přidáváme informace související s konceptem MojeOdměny. Klienti tak dostanou jednoduchý a rychlý přehled o získaných odměnách za aktivní využívání služeb Komerční banky," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví KB.

Nový vzhled výpisů z běžného účtu, debetní a kreditní karty bude umístěn od 11. července  v sekci Informace z trhu na webových stránkách www.kb.cz.