Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí od 12. července 2011 nové produkty v oblasti úrazového pojištění – MojePojištění plateb a Profi pojištění plateb. Produkty jsou určeny k zajištění finančních prostředků na platby pravidelných měsíčních výdajů pro případy dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí pojištěného následkem úrazu. MojePojištění plateb navíc nabízí možnost rozšíření krytí i na velmi žádané riziko ztráty zaměstnání.

Základní verze MojePojištění plateb se vztahuje na dlouhodobou pracovní neschopnost, invaliditu nebo úmrtí pojištěného následkem úrazu. Varianta Extra/Extra+ kryje navíc riziko ztráty zaměstnání. Pojištění zajistí platby pravidelných výdajů domácnosti až do výše 10 000 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. V případě umrtí následkem úrazu je do 48 hodin vyplaceno také rychlé plnění až 100 000 Kč. MojePojištění plateb je pojištění spojené s běžným účtem v KB a není podmíněné zdravotním dotazníkem.

„Nabídkou nových možností pojištění rozšiřujeme spektrum pojistných produktů, které umožní našim klientům co největší pokrytí životních rizik. Jsme přesvědčeni, že klienty na pojištění zaujme zejména jeho variabilita a jednoduchost uzavření – bez zdravotního dotazníku," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví KB.

Profi pojištění plateb je určeno pro podnikatele. Kryje rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo umrtí následkem úrazu. Výše pravidelného plnění je určena podle pravidelných plateb hrazených z podnikatelského účtu pojištěného, a to až do výše 40 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Zahrnuje i rychlé plnění až 400 000 Kč. Profi pojištění plateb je pojištění spojené s podnikatelským korunovým účtem v KB a taktéž není podmíněné zdravotním dotazníkem.

Bližší informace o možnostech pojištění získáte na bezplatné informační lince 800 521 521, u bankovních poradců nebo na webu www.kb.cz.