Studie prestižního magazínu Global Finance vyhodnotila Komerční banku jako nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Komerční banka zvítězila na základě hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy.

Základem pro stanovení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu se staly informace renomovaných ratingových agentur Moody’s a Standard & Poor’s.

Prosincové vydání magazínu Global Finance přinese kromě kompletního žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu CEE také informace o 50 nejbezpečnějších bankách v rozvíjejících se trzích v rámci celého světa. Zde se Komerční banka umístila na výborném 18. místě a v žebříčku je nejlépe umístěnou evropskou bankou.

„Ocenění magazínu Global Finance, které hodnotí stabilitu a finanční zdraví Komerční banky, si velmi vážíme. Podobná hodnocení jsou dalším potvrzením faktu, že je Skupina Komerční banky dobře připravena na budoucí výzvy, které před nás staví nejen ekonomická situace v Evropě a ve světě, ale také stále náročnější klienti,“ uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Finanční sílu a stabilitu Komerční banky potvrzují také hospodářské výsledky za prvních devět měsíců letošního roku. Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12 % meziročně. Čistý zisk dosáhl 7 041 milionů Kč, a to i přes vliv snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů. Kapitálová přiměřenost na úrovni 16,0 % vysoce převyšuje regulatorní požadavek ve výši 8 % i 10,5 % minimum navrhované od roku 2019 po zavedení regulačního rámce Basilej 3. Vynikající likvidita Komerční banky je dána poměrem úvěrů a vkladů na úrovni 76,1 %.