Komerční banka uzavřela v pořadí třetí smlouvu s Evropskou investiční bankou, jejímž cílem je podpořit financování malých a středních podniků v České republice. Díky smlouvě mohou získat firemní klienti KB s méně než 250 zaměstnanci zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských úvěrů.

Podpis smlouvy mezi Komerční bankou a Evropskou investiční bankou (EIB) je výsledkem dlouhodobé spolupráce v oblasti financování projektů soukromého i veřejného sektoru. Aktuální smlouva byla uzavřena na prostředky ve výši 50 mil. EUR (přibližně 1,2 miliardy Kč).

Úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů EIB je určen především na rozvojové projekty klientů KB. Standardní úroková sazba úvěru je díky spolupráci s EIB snížena o 0,3%.

Úvěrem mohou klienti KB financovat veškeré investice související s pořízením hmotného majetku (s výjimkou zemědělské půdy) a investice do nehmotného majetku. Získání zvýhodněného úvěru je stejně jednoduché, jako podání žádosti o standardní podnikatelský úvěr KB: klient jedná pouze s Komerční bankou, která zajistí účast klienta v programu a seznámí jej se všemi podmínkami čerpání zvýhodněného úvěru.

„Zvýhodněný úvěr z prostředků EIB je mezi klienty KB velmi oblíbený. Získání nižší úrokové sazby je navíc velice jednoduché,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

Parametry Úvěru pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky  
Výše úvěru 1–300 mil. CZK
Měna úvěru CZK nebo EUR
Výše úvěru zdroje EIB nesmí spolu s dalšími jinými zdroji EU (např. ze strukturálních fondů) tvořit více než 100 % nákladů projektu
Splatnost úvěru minimálně 2 roky
Výše výhody pro klienta nižší úroková sazba o 0,3 % p.a.
Oprávněný žadatel nezávislý malý a střední podnik s méně než 250 zaměstnanci přepočtenými na plný pracovní úvazek

 

Více informací k podmínkám zvýhodněného úvěru ze zdrojů EIB získají klienti u bankovních poradců KB nebo na internetových stránkách www.eupoint.cz.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 619 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 677 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá více než 1 milion klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně. Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.