Komerční banka upravila parametry Profi úvěru pro podnikatele a malé firmy. Zvýšení maximální výše úvěru, prodloužení splatnosti i zvýšení limitů úvěru poskytnutého bez zajištění zjednoduší podnikatelům přístup k financím. Podnikání usnadní také produkty společností Factoring KB a SG Equipment Finance, které mohou klienti nově získat jednoduše také na pobočkách Komerční banky.

Profi úvěr se stal od roku 2003, kdy byl uveden na trh, nejoblíbenějším úvěrem malých firem a podnikatelů. K 30. 6. 2011 jej v Komerční bance využívalo řádově 30 tisíc klientů a celkový objem čerpaných úvěrů dosahoval 7,5 mld. Kč.

„Profi úvěr je v letošním roce jednoznačným tahounem růstu objemu financování podnikatelů v Komerční bance. Jen v prvním pololetí letošního roku vzrostl objem čerpaných Profi úvěrů o 11,1 %. Průměrná výše nově poskytnutého Profi úvěru přitom vzrostla k 30. 6. 2011 meziročně téměř o 19 %,“ uvedla Monika Truchliková, zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing a Business Development Komerční banky.

S ohledem na požadavky a potřeby klientů přistoupila Komerční banka od 12. 7. 2011 ke zvýšení splatnosti Profi úvěru na 7 let (původní maximální splatnost 5 let) a maximální výše úvěru na 10 mil. Kč u klasického Profi úvěru (původní maximální výše 8 mil. Kč) i u Profi úvěru FIX, který garantuje klientům pevnou anuitní splátku po celou dobu splácení úvěru (původní maximální výše úvěru 2 mil. Kč). Profi úvěr mohou stávající klienti Komerční banky čerpat bez nutnosti posouzení finančních výkazů, a to až ve výši 2 mil. Kč (původně 1 mil. Kč).

V nabídce KB jsou také nové typy Profi úvěrů - Profi hypotéka, Profi úvěr MEDICUM a M-Profi úvěr:

  • Profi hypotéka je určena k financování nákupu, výstavby či rekonstrukce podnikatelské nemovitosti. Nabízí až 10 mil. korun se splatností až 10 let. Profi hypotéka je zajištěna pouze financovanou nemovitostí.
  • Profi úvěr MEDICUM slouží k financování investic do lékařské ordinace či jejího provozu. Také tento typ Profi úvěru nabízí až 10 mil. korun se splatností až 7 let. Úvěr je zajištěn blankosměnkou nebo jinou formou, například pohledávkou za zdravotními pojišťovnami.
  • M-Profi úvěr nabízí financování investic i provozu podnikatelů a malých firem. Je zajištěn výhradně M-zárukou od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Nabízí až 5 mil. korun se splatností až 7 let.

V rámci spolupráce s dceřinými společnostmi SG Equipment FinanceFactoring KB rozšířila Komerční banka produktovou nabídku pro podnikatele a malé firmy o další formy financování – o leasing a faktoring.  

Oba nové produkty - Profi factoringProfi leasing - jsou poskytovány přímo na pobočkách Komerční banky s použitím procesů běžných pro Profi úvěry.

„Díky rozšíření spolupráce s dceřinými společnostmi mohou bankovní poradci nabídnout klientům širší perspektivu při řešení potřeb financování provozu či rozvoje firmy. Bankovní poradce je nově kontaktní osobou na straně celé finanční skupiny KB a může nabídnout klientům optimální formu financování jejich podnikatelské činnosti,“ dodala Monika Truchliková.

  • Profi faktoring nabídne klientům možnost získat okamžitě finanční prostředky za vystavené faktury ve výši 80 % nominální hodnoty pohledávek vč. DPH se splatností až 90 dnů, přičemž výše financování se může pohybovat v rozmezí 2 až 10 mil. korun. Spolu s financováním získají klienti navíc kompletní služby v oblasti správy pohledávek.
  • Profi leasing poskytovaný ve spolupráci s SG Equipment Finance představuje možnost financovat celou řadu investic do strojů a zařízení s akontací od 20 % z pořizovací ceny bez DPH. Délka leasingové smlouvy se pohybuje od 3 do 5 let, přičemž ani u tohoto produktu není vyžadováno zajištění blankosměnkou.