Komerční banka dnes načerpala další zdroje na podporu malých a středních podniků od Evropské investiční banky. V pořadí čtvrtá smlouva s EIB přinese firemním klientům Komerční banky zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských úvěrů.

Komerční banka a Evropská investiční banka dlouhodobě spolupracují v oblasti financování projektů soukromého i veřejného sektoru. Aktuálně uzavřená smlouva ve výši 25 mil. EUR (přibližně 635 milionů Kč) je již čtvrtou úvěrovou smlouvou, která přináší výhody pro klienty KB. V minulosti získalo díky této dlouhodobé spolupráci zvýhodněné podmínky pro svůj podnikatelský úvěr přes sto klientů Komerční banky.

Cesta ke zvýhodněnému úvěru je pro malé a střední podniky velmi jednoduchá. Klient jedná pouze s Komerční bankou, která vyřídí veškeré formality a zajistí účast klienta v programu. Klient podepisuje běžnou úvěrovou smlouvu, ve které je navíc informován o podmínkách programu EIB. Díky programu EIB je klientovi snížena úroková sazba o 0,25 % p.a.

„Program zvýhodněných úvěrových zdrojů je u klientů Komerční banky velmi oblíbený. Vzhledem k velkému zájmu a k omezeným zdrojům proto doporučujeme klientům informovat se o této formě podpory co nejdříve,“ uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point Promotion centre.

Výhod programu Evropské investiční banky mohou využít žadatelé o podnikatelské úvěry s minimálně dvouletou splatností. Úvěr musí sloužit k financování rozvojových projektů – podporovány jsou veškeré investice související s pořízením hmotného majetku (s výjimkou zemědělské půdy) a investice do nehmotného majetku (např. plánování a finanční náklady během výstavby, náklady na výzkum a vývoj apod.). Detailní informace o veškerých podmínkách a omezeních programu EIB poskytnou zájemcům firemní bankovní poradci Komerční banky.