Unikátní koncept poplatkové politiky MojeOdměny zaznamenal další úspěch. V rámci hodnocení vstřícnosti v oblasti poplatkové politiky prováděné internetovým serverem Bankovnípoplatky.com získala Komerční banka hodnocení Skokan roku. Podle serveru zlepšila KB nejvíce z českých bank oblast poplatků i přehlednost sazebníku.

„Komerční banka chápe pozitivní hodnocení odborného portálu jako ocenění své dlouhodobé práce. Podoba nového sazebníku je ovlivněna detailními klientskými průzkumy, které se zaměřily na potřeby klientů a jejich očekávání od bankovních služeb. Díky snižování cen dáváme klientům možnost využít za stejné peníze mnohem širší portfolio bankovních služeb,“ uvádí Monika Truchliková, zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development  Komerční banky.

Nový sazebník platný od 1. ledna 2012 přináší klientům Komerční banky celou řadu pozitivních změn. Významně nižší náklady mohou očekávat držitelé platebních karet při řešení nenadálých situací, zlevní pořízení archivních výpisů k účtu a zvýhodnění se dotkne také trvalých příkazů do vybraných společností skupiny KB. Podnikatelé s Profi účtem uvítají snížení nákladů na vedení Profibanky díky zapojení tohoto produktu do konceptu MojeOdměny.

Podoba nového sazebníku je ovlivněna aktuálními klientskými průzkumy, které se zaměřují na potřeby klientů a jejich očekávání od bankovních služeb. Cenově zvýhodněny budou nově služby, u kterých vnímá klient nejvyšší přidanou hodnotu v konkrétních životních situacích.

„Nový sazebník vychází vstříc potřebě klientů řešit se svou bankou nejrůznější situace rychle a za rozumnou cenu. Například při nesnázích s platební kartou dokážeme nyní klientovi pomoci rychleji a mnohem efektivněji.  Určitě si všichni dokážeme představit, jaké nepříjemnosti může přinést zapomenutí PIN kódu nebo ztráta karty, a právě řešení těchto situací chceme klientům usnadnit,“  uvedla Monika Truchliková,  zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing a Business Development  Komerční banky.

Významné zjednodušení sazebníku přináší sjednocení poplatků u karetních transakcí. Namísto různých poplatků za různé typy výběrů zavádí nový sazebník ve většině případů jeden poplatek ve stejné výši.

Příjemné změny mohou očekávat klienti při řešení nenadálých situací spojených s používáním platební karty. Expresní odblokování platební karty při pětkrát chybně zadaném PIN kódu bude nově prováděno zcela zdarma, a to již do 30 minut od podání žádosti. Poplatek za expresní vydání platební karty a PIN kódu bude snížen ze 4 000 Kč na 1 500 Kč a stoplistace platební karty pro firemní klientelu Komerční banky zlevní na 1 000 Kč (z původních 4 000 Kč nebo 2 000 Kč podle typu karty).

Komerční banka sníží od 1. 1. 2012 také poplatky za přístup k transakční historii klientských účtů. Poplatek za jednu stranu elektronického archivního výpisu bude snížen z 5 Kč na 1 Kč za stránku, u papírového archivního výpisu bude snížena cena za jednu stranu z 5 Kč na 2,50 Kč.

Nastavení či změna trvalých příkazů jsou standardně zdarma prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud však klient zřizuje trvalý příkaz do vybraných společností skupiny Komerční banky,  bude mít nově tuto možnost zdarma i na pobočce nebo prostřednictvím telefonního bankovnictví.

„Klient, který si u svého bankovního poradce sjedná například penzijní připojištění PF KB si může zároveň bez dalších poplatků založit i trvalý příkaz pro posílání pravidelných příspěvků,“ dodává Monika Truchliková.

Komerční banka ctí i v novém sazebníku pravidlo, že výsledný poplatek za produkt nebo službu musí odrážet náklady na její poskytování. Díky struktuře sazebníku i konceptu MojeOdměny však mají klienti vždy možnost nahradit případné služby s rostoucími náklady moderní alternativou, u které jsou náklady nižší.

Ačkoli tak dochází například ke zpoplatnění papírových výpisů k POS terminálům, jejich elektronická podoba je obchodníkům dostupná bez účtování jakéhokoli poplatku. Podobně u hotovostních operací dochází k dalšímu zvýhodňování vkladů prostřednictvím uzavřených obalů oproti vkladům přes pokladní přepážku.

Plné znění sazebníku KB platného od 1. 1. 2012 naleznete na www.kb.cz.