S účinností k 1. lednu 2011 byl jmenován dozorčí radou novým členem představenstva Komerční banky se zodpovědností za řízení rizik Aurélien Viry. V představenstvu KB nahrazuje Didiera Colina, který se po více než šesti letech bude věnovat dalším projektům v rámci skupiny Société Générale.

Aurélien Viry (1966) přichází do Komerční banky z postu generálního ředitele francouzské společnosti GENEFIM, 100% dceřiné společnosti Societě Générale, kterou vedl od března 2006. GENEFIM je leaderem francouzského trhu strukturovaného leasingu nemovitostí. Pod vedením Aurélia Viryho zde spravovalo 40 profesionálů úvěrové portfolio v objemu přesahujícím 1,7 miliardy EUR.

Svou pracovní kariéru spojil Aurélien Viry se skupinou Société Générale již v roce 1990. Do roku 1996 působil jako vyšší inspektor v útvaru inspekce v centrále Société Générale, v červenci 1996 se pak stal náměstkem ředitele pobočky Société Générale v Soulu. V dubnu 1999 přešel v rámci skupiny do divize SG Securities – nejprve na pozici ředitele pobočky v Soulu, v prosinci 1999 pak na pozici náměstka provozního ředitele odpovědného za oblast severní Asie se sídlem v Hongkongu. V říjnu 2001 se stal provozním ředitelem SG Securities Asia Limited pro region Asie. Po návratu do Francie působil od dubna 2003 jako ředitel globálních middle office, které v centrále SG vykonávají podporu pro transakce s akciovými deriváty po celém světě. Poslední zkušenosti před jmenováním do představenstva KB pak sbíral pan Viry od listopadu 2005 ve zmíněné společnosti GENEFIM.

Aurélien Viry absolvoval obor Výkaznictví a finance na Vyšší obchodní škole v Paříži (ESCP) a získal Diplom o absolvování účetních a finančních studií (DECF). Hovoří plynně francouzsky a anglicky, na konverzační úrovni pak také německy a španělsky. Ve volném čase se věnuje nejraději sportu – zejména tenisu, lyžování, golfu, plachtění a také kitesurfingu.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.