Společnost SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu č. p. 859, PSČ 190 93, Identifikační číslo 471 16 307, podala dne 29. prosince 2010 u Městského soudu v Praze žalobu na Komerční banku, a.s. o zaplacení částky 574.392.083,- Kč s příslušenstvím.

Společnost SAZKA, a.s. opírá svůj nárok o tvrzení, že jí údajně měla vzniknout škoda ve výši 1.000.000.000,- Kč údajným poškozením "dobré pověsti a dobrého jména" společnosti SAZKA, a.s. v důsledku jednání Komerční banky, a.s. Žalovanou částku 574.392.083,- Kč společnost SAZKA, a.s. vyvozuje započtením svého údajného nároku na úhradu škody ve výši 1.000.000.000,- Kč proti svému dluhu vůči Komerční bance, a.s., který byl však ještě před údajným započtením Komerční bankou, a.s. postoupen na třetí osobu na základě rozhodnutí představenstva Komerční banky, a.s. a v plném souladu s českým právem a interními předpisy Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a.s. shora uvedený nárok uplatňovaný společností SAZKA, a.s. popírá a podnikne veškeré právní kroky k tomu, aby žaloba společnosti SAZKA, a.s. byla v plném rozsahu zamítnuta.