Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 oznamuje, že dne 6. ledna 2011 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost KB Real Estate, s.r.o., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1419/11, PSČ 110 00, IČ 24794015. Tato společnost byla Komerční bankou, a. s., založena jako 100% dceřiná společnost, jejímž předmětem podnikání je správa a údržba nemovitostí a realitní činnost. Společnost je podnikem pomocných bankovních služeb a byla založena v souvislosti s pořízením nové vlastní provozní budovy Komerční banky v Praze a její správy.