Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12 % meziročně. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč, což znamená pokles o 29,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Výnosy stouply jen mírně, limitovány především přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami a klesajícími poplatky za bankovní služby. I přes velmi pozitivní vývoj nákladů rizika z úvěrování celkové náklady rizika výrazně stouply v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o vliv snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů stoupl o 5,6 % na 10 532 milionů Kč.

KB zvýšila objem poskytnutých úvěrů domácnostem a podnikům a také zvýšila objem vkladů.

 • Celkový objem poskytnutých úvěrů narostl meziročně o 11,9 % na 435,1 miliardy Kč. Růst úvěrování dosáhl 8,6 % i po očištění o příspěvek z akvizice podílu 50,1 % v leasingové společnosti SG Equipment Finance Česká republika (SGEF) v květnu 2011.
 • Organický růst objemu úvěrů podnikovým klientům dosáhl meziročně 6,9 %. Po zahrnutí příspěvku z akvizice činil nárůst 15,3 %. Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům vzrostl na 234,5 miliardy Kč.
 • Prostředí nízkých úrokových sazeb, příznivý vývoj cen nemovitostí a výhodné parametry hypoték KB podpořily nárůst objemu hypotečního portfolia meziročně o 11,9 % na 119,1 miliardy Kč.
 • Celkový objem vkladů vzrostl o 2,9 % na 551,1 miliardy Kč. Nárůst byl zaznamenán jak u vkladů občanů tak podniků, a to především na běžných a spořicích účtech.

Komerční banka je připravena splnit zvýšené regulační požadavky a dále rozvíjet partnerství se svými klienty v budoucím náročném období.

 • Komerční banka je i nadále plně odhodlána rozvíjet své podnikání v České republice a budovat dlouhodobé partnerství se svými klienty.
 • Dne 25. srpna 2011, agentura Standard & Poor’s zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobé úvěruschopnosti Komerční banky z A na A+ a potvrdila stabilní výhled. Komerční banka tak má z českých bank nejlepší hodnocení v souhrnu ratingů udělených třemi největšími ratingovými agenturami.
 • Dne 3. listopadu 2011 vyhlásil časopis Global Finance Komerční banku za Nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích ve střední a východní Evropě.
 • Financování KB vzhledem k poměru úvěrů a vkladů, který činí 76,1 %, je nezávislé na finančních trzích. Umísťování volné likvidity je omezeno přísnými limity a převážně směřuje do České národní banky a českých státních dluhopisů.
 • Kapitálová přiměřenost činí 16,0 % a ukazatel jádrového Tier 1 14,7 %, což ve srovnání se současným 8 % regulatorním minimem a 10,5 % minimem navrhovaným od roku 2019 (po zavedení regulačního rámce Basilej 3) znamená, že Komerční banka je velmi dobře připravena na splnění všech požadavků ohledně vlastního kapitálu, bez ohledu na způsob, jak budou vyřešeny problémy vládních dluhů zemí GIIPS.

Komentář generálního ředitele

Evropský bankovní sektor se ocitá ve složité situaci, kdy se makroekonomické problémy prolínají s regulačními nejistotami. V tomto širším prostředí je český bankovní sektor zdravý, a zejména Komerční banka prokázala svou schopnost a odhodlání poskytovat financování ekonomice a stát za svými klienty. Snažíme se neustále zlepšovat služby poskytované našim klientům s cílem udržet a podpořit vysokou úroveň spokojenosti a důvěry klientů.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Dne 25. srpna 2011, agentura Standard & Poor’s zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobé úvěruschopnosti Komerční banky z A na A+ a potvrdila stabilní výhled. Komerční banka tak má z českých bank nejlepší hodnocení v souhrnu ratingů udělených třemi největšími ratingovými agenturami.

Česká ekonomika pokračovala v prvních třech čtvrtletích ve svém mírném oživení, což bylo patrné zejména v exportních odvětvích. Tento trend potvrzovala zlepšující se poptávka občanů a podniků po úvěrech, včetně zvýšení financování nových investic a nárůstu hypoték. Avšak s blížícím se koncem léta se začaly objevovat známky ochabující důvěry v ekonomiku, jež odrážely horší zprávy z eurozóny. Vývoj v oblasti platící eurem, zejména situace zadlužených zemí a tlak na rychlé navýšení kapitálu bank, představují hlavní rizika pro růst české ekonomiky v blízké budoucnosti.

Komerční banka představila ve třetím čtvrtletí několik premiérových novinek a zlepšení. Snažila se tak neustále zlepšovat služby svým zákazníkům.

Úspěšné "A" a "Lady" kreditní karty, které kombinují pojištění, asistenční služby, obchodní slevy a odměny jsou nově k dispozici i majitelům studentských účtů u KB. Komerční banka ve spolupráci s IKS KB představila na českém trhu podílové fondy Amundi, jejichž nabídka pokrývá širokou škálu investičních strategií, podkladových aktiv, sektorů a regionů. KB začala od července nabízet nové úrazové pojištění, které poskytne klientům jistotu uhrazení pravidelných měsíčních výdajů v případě pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí následkem úrazu, nebo ztráty zaměstnání. Dále v červenci zahájili první uživatelé ve vybraných obchodech v České republice pilotní projekt bezkontaktních mobilních plateb, založených na technologii NFC. Dalším produktem uvedeným na trh letos v létě byl úvěr na pořízení automobilu MojeAuto. Procedura přidělení úvěru je velmi jednoduchá a zákazník může finance obdržet ještě předtím, než si vybere konkrétní vozidlo ke koupi.

Přínosem pro korporátní zákazníky budou smlouvy o spolupráci podepsané KB s významnými partnery, Komorou pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států a Národní klastrovou asociací. Tyto smlouvy jsou zaměřené na společnou podporu členů těchto institucí v jejich obchodní expanzi. Rovněž malé podniky získaly v průběhu čtvrtletí výhodnější podmínky Profi úvěrů a snadnější přístupu k financování od společností Factoring KB a SGEF. Dále mohou těžit ze snížení nákladů a z finančních záruk díky dohodám KB a SGEF s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropskou investiční bankou.

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ke konci září 2011 se meziročně zvýšil o 11,9 % na 435,1 miliardy Kč. Růst úvěrování bez zahrnutí přínosu z květnové akvizice 50,1 % podílu ve společnosti SGEF dosáhl 8,6 %. Úvěry rostly ve všech segmentech.

Celkové portfolio hypoték rostlo o 11,9 % na 119,1 miliardy Kč. Objem nově poskytnutých hypoték se ve srovnání s loňským rokem za prvních devět měsíců zvýšil o 44,6 % na 21,9 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 5,2 % a dosáhl 51,3 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX) začal také růst v meziročním srovnání a to o mírných 0,2 % na 28,4 miliardy Kč ke konci září.

Objem úvěrů poskytnutých podnikům Skupinou KB vzrostl o 15,3 % na 234,5 miliardy Kč. Bez zahrnutí vlivu akvizice SGEF růst dosáhl 6,9 %. V rámci podnikatelských segmentů úvěrování podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 8,6 % na 27,1 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 4,9 % na 185,1 miliardy Kč. Objem zůstatků financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 26,1 % na 2,4 miliardy Kč a zůstatek objemu financování společností SGEF činil ke konci září 20,0 miliard Kč.

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl ve srovnání s koncem září 2010 o 2,9 % na 551,1 miliardy Kč.

Vklady občanů v KB se zvýšily o 3,7 % na 156,9 miliardy Kč díky úspěšné nabídce spořicích účtů a solidnímu růstu objemů na běžných účtech. Na druhou stranu termínované vklady byly v prostředí nízkých úrokových sazeb méně atraktivní. Klientská aktiva v Penzijním fondu KB rostla o 6,1 % na 29,9 miliardy Kč. Skupina KB aktivně připravuje nabídku pro druhý pilíř důchodového systému v České republice, jakmile to umožní právní řád. Snížení státní podpory stavebního spoření začalo ovlivňovat růst vkladů v českých stavebních spořitelnách. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida přesto meziročně rostly o 1,0 % na 69,7 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance se zvýšily o solidních 3,7 % na 291,1 miliardy Kč.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 28,3 % na 23,1 miliardy Kč. Nově předepsané pojistné pokleslo proti mimořádným hodnotám z roku 2010 o 24,5 % na 5,5 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 5,2 miliardy Kč.

Ke konci září 2011 obsluhovala Skupina KB 2,6 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 597 000 klientů, z toho 1 331 000 byli občané. Dalších 266 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 656 000 zákazníků a  penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo skoro 500 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 288 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 396 bankovních poboček, 690 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 044 000 na konci kvartálu, což znamenalo 65,4 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 215 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 153 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 200 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 231 obchodních míst a 1 258 poradců.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy za první tři čtvrtletí roku 2011 se meziročně zvýšily o 1,2 % na 24 376 milionů Kč. K nárůstu přispěly akvizice společnosti SGEF a mírné navýšení čistých úrokových výnosů, zatímco výnosy z poplatků a provizí a zisk z finančních operací meziročně poklesly.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 3,4 % na 16 519 milionů Kč. Nárůst úrokových výnosů způsobil solidní růst objemu poskytnutých úvěrů a depozit, který byl částečně kompenzován nízkými úrokovými sazbami na finančním trhu. Výsledek dále nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 2,0 % na 5 585 milionů Kč zejména v důsledku poklesu průměrné výše účtovaných poplatků a vyšších provizí placených třetím stranám za zprostředkování hypoték. I přes nárůst celkového počtu transakcí příjem z poplatků za transakce klesl. Klienti totiž těžili z výhod nového věrnostního programu MojeOdměny a zároveň stále více využívali levnější přímé kanály. Také příjem z poplatků za správu účtu ovlivnily klesající ceny a nové odměny zákazníkům. Úvěrové poplatky podpořil solidní růst počtu produktů v retailovém bankovnictví, který však částečně kompenzovaly vyšší provize vyplácené třetím stranám za prodej hypoték. Poplatky z křížového prodeje zpomalily svůj růst jako následek zhoršujícího se prostředí pro prodej podílových fondů. V rámci ostatních poplatkových kategorií přispěly k nárůstu příjmů privátní bankovnictví, financování obchodu a syndikace úvěrů.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 5,6 % na 2 201 milionů Kč v důsledku nižší likvidity na finančních trzích a poklesu průměrných marží u cizoměnových plateb. V průběhu roku 2011 však banka zaznamenala zvýšení poptávky po zajištění úrokových rizik a po nedávném oslabení koruny i měnového rizika.

Komerční banka v roce 2011 zahájila řadu projektů zaměřených na zlepšování poskytovaných služeb, rozvoje distribučních kanálů a zvyšování efektivnosti. Toto úsilí přispělo spolu s akvizicí SGEF k mírnému navýšení provozních nákladů meziročně o 5,9 % na 9 818 milionů Kč. Srovnávací základna z roku 2010 byla rovněž ovlivněna pozitivní jednorázovou položkou v oblasti personálních nákladů a také kladným výsledkem z prodeje několika budov. Personální náklady stouply o 7,8 % na 4 940 milionů Kč, růst byl ovlivněn zvýšením průměrného počtu zaměstnanců meziročně o 0,7 % a mírným nárůstem mezd, jednorázovou položkou z roku 2010 a akvizicí SGEF. Administrativní náklady vzrostly o 1,6 % na 3 576 milionů Kč, meziroční nárůst v rámci této kategorie zaznamenaly výdaje na zvyšování odbornosti zaměstnanců a na marketing. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 11,7 % na 1 302 milionů Kč v důsledku investic do vylepšování přímých kanálů a softwarového vybavení a rovněž proto, že v minulém roce zde banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 86 milionů Kč.

Hrubý bankovní příjem za prvních devět měsíců roku 2011 poklesl meziročně o 1,7 % na 14 558 milionů Kč.

Celkové náklady rizika se zvýšily na 5 598 milionů Kč oproti 2 401 milionů Kč ve stejném období loňského roku. Nárůst je způsoben snížením hodnoty řeckých vládních dluhopisů, které drží Komerční banka ve své bankovní knize, o 4 327 milionů Kč. V návaznosti na probíhají jednání o zapojení soukromých investorů do restrukturalizace řeckého vládního dluhu a na základě posouzení udržitelné úrovně dluhu, kterou bude Řecko v budoucnu schopno obsluhovat, se Komerční banka rozhodla zaúčtovat snížení hodnoty řeckých dluhopisů v rozsahu celkem představujícím 60 % nominální hodnoty těchto dluhopisů. Účetní hodnota dluhopisů po snížení dosahuje 40 % nominální pohledávky, tedy limitované výše 2,9 miliardy Kč.

Náklady rizika úvěrování pokračovaly ve svém pozitivním trendu započatém v prvním pololetí 2010 a meziročně poklesly o 45,3 % na 1 304 milionů Kč. Dále byla letos Komerční banka schopna v některých případech rozpustit opravné položky, pokud vymožené částky přesáhly čistou hodnotu pohledávek. Zejména v segmentu podniků postupně klesal počet nových případů, že klient nedodržel svůj závazek. Zlepšení v drobném bankovnictví bylo méně výrazné, a to v důsledku zhoršení výsledku vymáhání u hypoték.

Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vzrostly v prvních devíti měsících 2011 na 181 bazických bodů (na 43 bazických bodů bez zahrnutí snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů) ve srovnání s 83 bazickými body ve stejném období loni (srovnání tvorby rezerv a opravných položek vůči průměrné velikosti úvěrů).

Daň z příjmů poklesla o 33,4 % na 1 318 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 211 milionů Kč, což je o 28,1 % méně než ve stejném období minulého roku. Z této částky náleželo 170 milionů Kč držitelům menšinových podílů (v dceřiných společnostech) a zisk náležející akcionářům Banky činil 7 041 milionů Kč (tj. meziroční pokles o 29,3 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2010, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 30. září 2011 se zvýšil o 7,2 % a dosáhl 748,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám klesly o 10,7 % na 100,2 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 17,1 % na 58,9 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 11,0 % na 37,7 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 9,0 % na 419,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek rovněž narostla, a to o 8,9 % na 435,1 miliardy Kč. Rozdíl v tempu růstu je kvůli zvýšení průměrné kvality portfolia. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 90,7 % (394,3 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 3,2 % (14,1 miliard Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 26,3 miliardy Kč 6,1 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,0 miliard Kč, což je o 4,8 % více než na konci loňského roku.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 7,2 % na 124,8 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 124,1 miliardy Kč. Součástí tohoto portfolia byly i řecké vládní dluhopisy, které držela pouze mateřská Komerční banka, přičemž dceřiné společnosti KB řecké dluhopisy ve svých knihách neměly. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti vzrostl o 1,2 % na 6,8 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 3,7 % na 6,8 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku o 1,1 % na 3,7 miliardy Kč.

V návaznosti na akvizici společnosti SGEF ze 4. května 2011 dokončila KB ve třetím čtvrtletí posouzení reálné hodnoty aktiv a pasiv v souladu s účetními standardy IFRS 3 (Podnikové kombinace). Úpravy reálné hodnoty byly provedeny na základě odhadu transakčních cen, kterých by bylo možno dosáhnout za normálních obchodních podmínek mezi nespřízněnými subjekty k datu akvizice. Úprava dosáhla celkové výše 487 miliónů Kč a bude postupně amortizována v souladu s amortizačním plánem do roku 2016. Následně určená zaúčtovaná výše goodwillu činila 201 miliónů Kč a bude pravidelně testována na snížení hodnoty.

Celková výše goodwillu činila 3 752 milionů Kč, což je meziročně více o 5,6 %.

Objem závazků stoupl ve srovnání s koncem roku 2010 o 7,1 % na 666,0 miliard Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 2,4 % na 551,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 8,7 % na 18,9 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 76,1 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl meziročně o 8,5 % na 82,6 miliardy Kč, byl ovlivněn především tvorbou čistého zisku, výplatou dividend v květnu ve výši 10,2 miliardy Kč, zvýšením rezervy zajišťovacích derivátů o 5,9 miliardy Kč a nárůstem přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 2,3 miliardy Kč. K 30. září 2011 KB držela 172 400 vlastních akcií, což představuje 0,45 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2011 činil 56,6 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basilej 2 dosahovala vysoké úrovně 16,0 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,7 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhla 12,2 % a rentabilita průměrných aktiv 1,3 %.

Příloha

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2011 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. září 2011 1. ledna – 30. září 2010 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 16 519 15 982 3,4 %
Čisté poplatky a provize 5 585 5 698 -2,0 %
Čistý zisk z finančních operací 2 201 2 331 -5,6 %
Ostatní výnosy 71 70 1,4 %
Čisté provozní výnosy 24 376 24 081 1,2 %
Personální náklady -4 940 -4 584 7,8 %
Všeobecné provozní náklady -3 576 -3 521 1,6 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 302 -1 166 11,7 %
Provozní náklady -9 818 -9 271 5,9 %
Hrubý provozní zisk 14 558 14 809 -1,7 %
Náklady rizika -5 598 -2 401 133,2 %
Čistý provozní zisk 8 960 12 408 -27,8 %
Zisk z majetkových účastí 64 54 18,5 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -495 -456 8,6 %
Čistý zisk před zdaněním 8 529 12 006 -29,0 %
Daň z příjmů -1 318 -1 980 -33,4 %
Čistý zisk 7 211 10 025 -28,1 %
Menšinový zisk 170 62 174,2 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 7 041 9 963 -29,3 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. září 2011 31. prosince 2010 Změna od zač. roku
Aktiva 748 562 698 014 7,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank 20 981 13 689 53,3 %
Pohledávky za bankami 100 178 112 179 -10,7 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 419 387 384 593 9,0 %
Cenné papíry 169 359 157 160 7,8 %
Ostatní aktiva 38 656 30 392 27,2 %
Pasiva 748 562 698 014 7,2 %
Závazky vůči bankám 44 298 29 073 52,4 %
Závazky vůči klientům 551 088 538 051 2,4 %
Emitované cenné papíry 18 946 17 431 8,7 %
Ostatní pasiva 45 678 31j379 45,6 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 82 551 76 078 8,5 %
Hlavní ukazatele 30. září 2011 30. září 2010 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 16,0 % 14,9 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 14,7 % 13,6 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 28,4 28,2 0,5 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 23,6 24,0 -1,7 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,3 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 76,1 % 70,0 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 40,3 % 38,5 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 12,2 % 18,4 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,3 % 1,9 % Pokles
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 247 350 -29,3 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 688 8 624 0,7 %
Počet poboček (KB) 396 393 +3
Počet bankomatů 690 675 +15
Počet klientů (KB) 1 597 000 1 595 000 0,1 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. září 2011 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 119,1 miliardy Kč 12 %
– celkový počet 98 000 12 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 51,3 miliardy Kč 5 %
– celkový počet 143 000 -7 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,4 miliardy Kč 0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 27,1 miliardy Kč 9 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 215 000 -6 %
– z toho občanům 161 000 -5 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 454 000 1 %
Předepsané pojistné (KP) 5,5 miliardy Kč -25 %

Finanční kalendář na rok 2012

 • 16. února 2012 – zveřejnění výsledků za rok 2011 a za 4. čtvrtletí 2011
 • 3. května 2012 – zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2012
 • 1. srpen 2012 – zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2012 a za 2. čtvrtletí 2012
 • 8. listopadu 2012 – zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2012 a za 3. čtvrtletí 2012