Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů Kč, což znamená nárůst o 5,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Růst čistého zisku je důsledkem významného poklesu nákladů rizika oproti stále zvýšené úrovni z počátku loňského roku. Výnosy stouply jen nepatrně, zatímco provozní náklady mírně vzrostly v souvislosti s investicemi do rozvoje produktové nabídky, služeb zákazníkům a do distribučních sítí.

Finanční ukazatele nadále potvrzují silnou pozici Skupiny KB: poměr úvěrů a vkladů činil 71,4 % a kapitálová přiměřenost dosáhla 15,5 %. Na počátku dubna potvrdila ratingová agentura Standard&Poor’s rating KB na nejvyšší úrovni mezi českými bankami: na stupni A/A-1 s pozitivním výhledem.

Skupina KB přináší nové, lepší a hodnotnější služby svým zákazníkům

  • Rozvoj programu MojeOdměny umožňuje klientům významně snížit jejich náklady na bankovní služby a získat výhody navíc za aktivní a přitom pohodlné využívání možností moderního bankovnictví.
  • Nové kreditní karty Lady karta a A karta přináší unikátní kombinaci pojistných programů, asistenčních služeb, výrazných slev při nakupování a zároveň odměny ve výši 1 % z uskutečněných transakcí na účet klienta v Penzijním fondu KB.
  • Nové balíčky základních služeb za atraktivní cenu, MůjÚčet pro jednotlivce a Profi účet pro podniky a podnikatele, umožňují přikoupit výhodně doplňkové služby, přičemž využívání dalších produktů Skupiny základní cenu dále výrazně snižuje.

Pevné finanční zázemí umožňuje Komerční bance posílit vedoucí postavení ve financování domácností a podniků

  • Dynamika hypotečního financování KB překonala růst trhu. Komerční banka poskytla nové hypotéky v objemu 6,8 miliardy Kč, tedy o 76 % větším než v prvním čtvrtletí 2010.
  • Modrá pyramida jako jediná stavební spořitelna zvýšila meziročně objem nově poskytnutých úvěrů, a sice o 8 % na 1,8 miliardy Kč.
  • Zlepšení stavu ekonomiky podpořilo oživení poptávky malých podniků a podnikatelů po úvěrech. Celkový objem financování se zvýšil o 4,9 % na 26,0 miliard Kč.

Komerční banka se naplno pustila do realizace svých strategických cílů. Přinášíme inovace a zlepšujeme kvalitu a hodnotu našich produktů a služeb. Investujeme do zlepšování přístupu našich klientů k bankovním službám, do rozvoje kvalifikace bankovních poradců, ale i do technické a informační infrastruktury. Věříme, že pokud nabídneme našim klientům tu nejvyšší kvalitu služeb a dlouhodobý vztah, můžeme být úspěšnější než konkurence a vést trh v jeho rozvoji.

Henri Bonnet
předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Vývoj poptávky v jednotlivých segmentech nebyl v prvním čtvrtletí zcela jednotný. Zatímco zájem klientů o financování nového bydlení podporovaly nízké úrokové sazby, stabilizace cen na trhu, ale také předpoklad zvyšování DPH na rezidenční výstavbu, objemy spotřebitelských úvěrů stále ovlivňovala relativně vysoká nezaměstnanost. Malé podniky pozvolna zvyšovaly svou aktivitu, zatímco část středních a velkých podniků reagovala opatrností na nejistotu ohledně hospodářského růstu, plynoucí z vlivu úsporných opatření v České republice i jinde v Evropě.

Komerční banka rozvíjela řadu projektů a začala zvyšovat investice s cílem posílit své postavení referenční banky na českém trhu. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny v první řadě na zvyšování spokojenosti zákazníků Skupiny KB, ale současně i na zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, efektivnost procesů uvnitř Skupiny a rozvoj synergií mezi členskými společnostmi Skupiny KB.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ke konci března 2011 se meziročně zvýšil o 4,2 % na 398,2 miliardy Kč.

Růst portfolia hypoték občanům zvýšil svou dynamiku, když se jejich celkový objem zvýšil o 10,1 % na 112,0 miliard Kč, při meziročním nárůstu nových prodejů o 76 %. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 7,8 % a přesáhl 50,0 miliard Kč. Naopak, přes meziroční nárůst objemu nově poskytovaných spotřebitelských půjček Komerční bankou a společností ESSOX,  jejich celková výše nadále klesala, především v důsledku přetrvávající nejistoty na trhu práce. Celkový objem meziročně poklesl o 1,9 % a činil tedy 28,1 miliardy Kč.

V rámci podnikatelských segmentů rostl rychleji objem úvěrů u malých podniků a podnikatelů, o 4,9 % na 26,0 miliard Kč. Úvěry korporátním klientům stouply o mírných 1,3 % na 178,9 miliardy Kč. Po hlubokém propadu v době recese se trend objemu financování společnosti Factoring KB obrátil a vzrostl o 27,9 % na 1,9 miliardy Kč.

Konsolidovaný objem vkladů činil 536,1 miliardy Kč, což je o 0,9 % méně ve srovnání s koncem března 2010. Zejména úspěšná nabídka spořicích účtů přispěla k mírnému nárůstu vkladů občanů v KB o 0,9 % na 154,2 miliardy Kč. Solidní nárůst objemu klientských aktiv o 5,4 % na 29,0 miliard Kč nadále zaznamenával Penzijní fond KB. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly o 1,7 % na 69,2 miliardy Kč. Vklady podnikových klientů v Komerční bance poklesly o 2,0 % na 278,8 miliardy Kč.

Předepsané pojistné Komerční pojišťovnou pokleslo proti mimořádným hodnotám z roku 2010 o 29 % na 2,0 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 1,9 miliardy Kč. Velikost technických rezerv v životním pojištění však nadále dynamicky rostla, a to o 43,5 % na 20,7 miliardy Kč.

Ke konci března 2011 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionů klientů. Počet účastníků penzijního připojištění v Penzijním fondu KB dosáhl více než 500 000. Samotná KB měla 1 583 000 klientů, z toho 1 316 000 byli občané. Dalších 267 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 679 000 zákazníků a služeb společnosti ESSOX využívalo 301 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 395 bankovních poboček, 680 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 010 000, což znamenalo 64 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 670 000 aktivních platebních karet, z toho 219 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 159 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 3 000 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 238 obchodních míst a 1 234 poradců.

Většina produktových inovací představených v prvním čtvrtletí 2011 využívala výhod konceptu MojeOdměny, který prostřednictvím odměn za aktivitu motivuje klienty k většímu využívání služeb Skupiny a podporuje vzájemné prodeje produktů Skupiny. Jednotlivé produkty v rámci programu patří k nejatraktivnějším na českém trhu a vzájemnou kombinací může klient jejich výhodnost ještě umocnit. Nové kreditní karty Lady karta a A karta přináší, vedle úvěrového rámce s bezúročným obdobím až 45 dní, také unikátní soubor pojistných programů, asistenčních služeb, výrazných slev při nakupování a zároveň odměny ve výši 1 % z uskutečněných transakcí na účet v Penzijním fondu KB. Nové balíčky základních služeb za atraktivní cenu, MůjÚčet pro jednotlivce a Profi účet pro podniky a podnikatele, umožňují přikoupit výhodně doplňkové služby, přičemž využívání dalších produktů Skupiny základní cenu dále výrazně snižuje. Sjednání nových balíčků lze připravit on-line během několika minut.

Pro své klienty představila KB rovněž sadu profilových podílových fondů pro investice do předem definovaných investičních strategií. Zákazníci si mohou vybrat fondy, které svým profilem nejlépe odpovídají jejich investičním potřebám a záměrům a nemusí se již starat o rozdělení svých prostředků mezi jednotlivé třídy aktiv.

Komerční banka také oznámila, ve spolupráci s dalšími významnými společnostmi, spuštění projektu bezkontaktních plateb pomocí mobilního telefonu na základě technologie NFC. Pilotní provoz bude spuštěn v polovině roku.

Penzijní fond KB získal v únoru titul „Nejlepší penzijní fond v České republice“ od magazínu World Finance. Komerční banka byla též oceněna za „Nejlepší obchod roku 2010“ časopisem Global Trade Review. Tímto obchodem bylo exportní financování dodávek infrastruktury, speciální techniky a služeb v Ázerbájdžánu.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy zůstaly meziročně na podobné úrovni, když se zvýšily o 0,1 % na 7 966 milionů Kč.

Nejvýznamnější složka výnosů, kterou jsou čisté úrokové výnosy, narostla o 1,5 % na 5 372 milionů Kč. K nárůstu přispělo zvýšení objemu úvěrování a nárůst sazeb mezibankovního trhu. Výsledek nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže za první čtvrtletí zůstala téměř nezměněna na 3,3 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí stouply o nepatrných 0,6 % na 1 866 milionů Kč. K růstu přispěly poplatky z úvěrů a z křížových prodejů, zatímco transakční poplatky se mírně snížily vlivem snižování průměrných cen, a poplatky za správu účtů zůstaly stabilní.

Čistý zisk z finančních operací poklesl o 8,8 % na 713 milionů Kč. Větší část příjmů pocházela z obchodů na vlastní účet, poptávka klientů byla relativně slabá.

Komerční banka začala mírně zvyšovat své provozní náklady, aby mohla plně využít dostupné tržní příležitosti. Celkové provozní náklady narostly meziročně o 6,3 %, růst očištěný o některé jednorázové položky však byl nižší. Personální náklady stouply o 10,2 %, ale srovnání bylo ovlivněno rozpuštěním rezervy na bonusy v prvním čtvrtletí 2010 ve výší 64 milionů Kč. Bez tohoto vlivu činilo zvýšení personálních nákladů 5,5 %. Průměrný počet zaměstnanců v meziročním srovnání ještě poklesl o 0,7 % na 8 600, KB však plánuje počet svých zaměstnanců letos mírně zvýšit. Administrativní náklady nadále klesaly, o dalších 2,9 % na 1 122 milionů Kč. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 21,0 % na 421 milionů Kč, převážně vlivem nových investic, ale také proto, že sem v minulém roce banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 30 milionů Kč.

Hrubý bankovní příjem za první tři měsíce roku poklesl meziročně o 3,6 % na 4 818 milionů Kč.

Náklady rizika se meziročně snížily o 42,4 % na 548 milionů Kč. Pokles z velké části vyplynul z vysoké srovnávací základny, neboť v prvním čtvrtletí roku 2010 byly rizikové náklady ještě stále výrazně ovlivněny krizí a byly nejvyšší za celý rok. Dále letos Komerční banka zaznamenala rozpuštění opravných položek v případě úspěšné restrukturalizace dlouho klasifikovaných korporátních expozic. Trendy rizikových nákladů po očištění o mimořádné položky zůstaly stabilizované, pokračovalo mírné zlepšování v segmentu podniků, zatímco v drobném bankovnictví byla situace stále zatížena vysokou mírou nezaměstnanosti a také sezónním nárůstem v povánočním období. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření poklesly na 55 bazických bodů ve srovnání s 98 bazickými body v prvních třech měsících roku 2011 (v upravené metodice KB, která srovnává tvorbu rezerv a opravných položek vůči průměrné velikosti úvěrů).

Daň z příjmů se zvýšila o 3,8 % na 709 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí roku 2011 dosáhl 3 406 milionů Kč, což je o 5,4 % více než ve stejném období minulého roku. Z této částky náleželo 30 milionů Kč držitelům menšinových podílů (v dceřiných společnostech) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 376 milionů Kč (tj. meziroční nárůst o 5,2 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2010, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB k 31. březnu 2011 se zvýšil o 0,9 % a dosáhl 704,0 miliard Kč.

Pohledávky vůči bankám nepatrně stouply o 0,2 % na 112,4 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 8,5 % na 77,0 miliard Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů narostla o 20,6 % na 41,0 miliard Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se snížily o 0,4 % na 383,0 miliard Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se rovněž snížila o 0,4 % na 398,2 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 90,2 % (359,4 miliardy Kč), přičemž podíl sledovaných úvěrů byl 3,5 % (14,0 miliard Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 24,8 miliardy Kč 6,2 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 15,4 miliardy Kč, což je o 0,5 % více než na konci loňského roku.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 1,5 % na 118,1 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvoří dluhové cenné papíry. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v tomto portfoliu tvořila pouze 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti vzrostl o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč. Celé portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 2,2 % na 6,9 miliardy Kč a dlouhodobého nehmotného majetku o 1,4 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy, zůstala nezměněna, tj. 3,6 miliardy Kč.

Objem pasiv bez vlastního kapitálu stoupl o 0,7 % na 626,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se snížily o 0,4 % na 536,1 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů zůstal 17,4 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla silných 71,4 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu zůstal nezměněný na 6,0 miliard Kč.

Vlastní kapitál Skupiny KB narostl o 2,1 % na 77,7 miliardy Kč. Hlavním důvodem zvýšení byla tvorba čistého zisku. Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se snížila o 1,2 miliardy Kč a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 0,6 miliardy Kč.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2011 činil 52,4 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basel 2 dosahovala vysoké úrovně 15,5 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 stoupl na 14,2 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první čtvrtletí roku 2011 dosáhla 17,9 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

PŘÍLOHA:
Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2011 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. března
2010
1. ledna – 31. března
2011
Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 294 5 372 1,5 %
Čisté poplatky a provize 1 855 1 866 0,6 %
Čistý zisk z finančních operací 782 713 -8,8 %
Ostatní výnosy 25 15 -40.0 %
Čisté provozní výnosy 7 957 7 966 0,1 %
Personální náklady -1 457 -1 605 10,2 %
Všeobecné provozní náklady -1 156 -1 122 -2,9 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -348 -421 21,0 %
Provozní náklady -2 961 -3 148 6,3 %
Hrubý provozní zisk 4 996 4 818 -3,6 %
Náklady rizika -951 -548 -42,4 %
Čistý provozní zisk 4 045 4 270 5,6 %
Zisk z majetkových účastí 14 19 35,7 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -145 -175 20,7 %
Čistý zisk před zdaněním 3 914 4 114 5,1 %
Daň z příjmů -683 -709 3,8 %
Čistý zisk 3 231 3 406 5,4 %
Menšinový zisk 22 30 36,4 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 209 3 376 5,2 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince
2010
31. března
2011
Změna od zač. roku
Aktiva 698 014 703 984 0,9 %
Hotovost a účty u centrálních bank 13 689 14 016 2,4 %
Pohledávky za bankami 112 179 112 411 0,2 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 384 593 382 982 -0,4 %
Cenné papíry 157 160 166 014 5,6 %
Ostatní aktiva 30 392 28 560 -6,0 %
Pasiva 698 014 703 984 0,9 %
Závazky vůči bankám 29 073 33 673 15,8 %
Závazky vůči klientům 538 051 536 134 -0,4 %
Emitované cenné papíry 17 431 17 439 0,0 %
Ostatní pasiva 31 379 33 061 5,4 %
Podřízený dluh 6 001 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 76 078 77 676 2,1 %
Hlavní ukazatele 31. března
2010
31. března
2011
Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 14,1 % 15,5 % Růst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 12,8 % 14,2 % Růst
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 27,2 27,0 -0,8 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 23,0 22,5 -2,2 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,3 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 68,0 % 71,4 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 37,2 % 39,5 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 18,5 % 17,9 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,8 % 1,9 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 338 355 5,2 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 659 8 600 -0,7 %
Počet poboček (KB) 398 395 -3
Počet bankomatů 688 680 -8
Počet klientů (KB) 1 609 000 1 583 000 -1,6 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. března
2011
Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 112,0 miliardy Kč 10 %
– celkový počet 93 000 10 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 50,0 miliardy Kč 8 %
– celkový počet 148 000 -5 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,1 miliardy Kč -2 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 26,0 miliardy Kč 5 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 219 000 -7 %
– z toho občanům 163 000 -7 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 451 000 1 %
Předepsané pojistné (KP) 2,0 miliardy Kč -29 %

Finanční kalendář na zbytek roku 2011

  • 3. srpna 2011 - zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2011
  • 8. listopadu 2011 - zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí 2011