Dnes večer byly v rámci slavnostního ceremoniálu před českou premiérou inscenace BÝT ČI NEBÝT předány na jevišti Stavovského divadla Ceny KOBANÁDI (KOmerční BAnka NÁrodnímu DIvadlu) za nejlepší premiérové výkony sólistů uměleckých souborů baletu, činohry a opery Národního divadla v sezoně 2009 / 2010.

„Jedná se již o pátý ročník Ceny, která je spojena s finančním darem oceněnému umělci ve výši 100 000 Kč,“ upřesnila mluvčí Komerční banky Monika Klucová.

Cenu Komerční banky dnes získali: první sólistka baletu ND Zuzana Susová za roli Desdemony v inscenaci Othello a Gretchen v inscenaci Causy, dlouholetý člen činohry ND Jiří Štěpnička za roli Raye v inscenaci Blackbird a roli Shylocka v Kupci benátském a Kateřina Kněžíková Desdemony v inscenaci Othello a Gretchen v inscenaci Faust.

Komerční banka věnovala každému oceněnému umělci kromě šeku především bronzovou sochu KOBANÁDI, kterou umělecky ztvárnil akademický malíř a sochař Jaroslav Róna.

Cena Komerční banky je součástí rozšířené spolupráce mezi Komerční bankou a Národním divadlem, která byla stvrzena podepsáním nové partnerské smlouvy v květnu 2005.

„Poděkování si kromě vítězů zaslouží všichni, kteří na scéně, ale i za ní prokazují prakticky každý den uměleckou invenci a obrovské pracovní nasazení proto, aby nám mohli poskytnout výjimečné zážitky. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem, kteří se na úspěšných inscenacích podílejí. Jsem rád, že Komerční banka může k těmto úspěchům svým dílem přispět, a to díky dlouholetému partnerství,“ uvedl na ceremoniálu generální ředitel KB a předseda představenstva Henri Bonnet.

„Velmi si vážíme toho, že Komerční banka podporovala a podporuje naší první scénu i v období ekonomicky nepříznivém,“ poděkoval generálnímu partnerovi ředitel ND Ondřej Černý.

Na cenu za nejlepší taneční výkon byli dále nominováni:

 • Karel Audy (Demisólista baletu ND) za roli Jaga v inscenaci Othello
 • a Viktor Konvalinka (sólista baletu ND) za roli Jaga v inscenaci Othello

Na cenu za nejlepší herecký výkon byli dále nominováni:

 • Václav Postránecký za roli Sergeje Ivana Lopuškina v inscenaci Čaj u pana senátora,
 • a Kateřina Winterová za roli Nory v inscenaci Co se stalo, když Nora opustila manžela.

Na cenu za nejlepší pěvecký výkon byli dále nominováni:

 • Christina Vasileva za roli Káťy v inscenaci Káťa Kabanová,
 • a Eva Urbanová za roli Marfy Ignatěvny Kabanové v inscenaci Káťa Kabanová

ODBORNÁ POROTA:

 • Henri Bonnet – čestný předseda
 • Soňa Červená
 • Akad. arch. Daniel Dvořák
 • Vlastimil Harapes
 • Prof. PhDr. Martin Hilský
 • Jan Klusák
 • Prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc.
 • Ing. Zdeněk Novák
 • Ing. Peter Palečka
 • Ing. Jana Švábenská