Studie prestižního magazínu Global Finance opakovaně vyhodnotila Komerční banku jako jednu z nejbezpečnějších bank na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Po loňském titulu nejbezpečnější banky obsadila letos KB v hodnocení skvělé druhé místo.

Podkladem pro sestavení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu byly informace renomovaných ratingových agentur Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch o hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy. Celkové výsledky budou publikované v dubnovém vydání magazínu Global Finance.

„Opakované ocenění magazínu Global Finance nás velmi těší a potvrzuje stabilitu a vysokou konkurenceschopnost Komerční banky. Spolu s vynikajícími obchodními výsledky dosaženými v loňském roce 2011 dokládá, že náš model univerzálního bankovnictví poskytuje solidní základ pro dosahování našich ambiciózních cílů a postavení referenční banky na českém trhu,“ uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Sílu a stabilitu Komerční banky potvrdily i hospodářské výsledky za uplynulý rok. Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů meziročně o 13 %. Čistý zisk dosáhl 9 475 milionů Kč, a to i přes vliv snížení hodnoty řeckých státních dluhopisů. Kapitálová přiměřenost na úrovni 14,6 % vysoce převyšuje současný regulatorní požadavek ve výši 8 % i požadavky navrhované v regulačním rámci Basel III.  Vynikající likvidita Komerční banky je dána poměrem úvěrů a vkladů na úrovni 77,5 %.