KB Penzijní společnost, a.s. získala k dnešnímu dni od České národní banky veškerá potřebná povolení i schválení statutů pro fondy ve II. a III. pilíři důchodového systému. Od 1. ledna 2013 začne nabízet občanům všechny produkty zabezpečení na penzi v obou pilířích.

KB Penzijní společnost Komerční banka jsou tak plně připraveny poskytovat občanům komplexní finanční poradenství v oblasti zabezpečení na penzi, včetně ucelené nabídky produktů II. a III. pilíře již od počátku roku 2013. Na obsluhu klientů i zájemců o spoření je připravena a proškolena distribuční síť KB, na adrese www.kbps.cz budou od začátku roku 2013 spuštěny zcela nové internetové stránky s detailními informacemi o produktech a službách ve II. a III. pilíři i informace pro účastníky transformovaného fondu. Již od června je v provozu bezplatná poradenská linka pro spoření na penzi na čísle 800 111 124.

„Do nového systému spoření na penzi vstupujeme plně připraveni. Jak pro naše stávající klienty, tak i pro nové zájemce o spoření budeme nadále spolehlivým partnerem pro jejich zajištění na stáří. Budeme těžit z dlouhodobých zkušeností a klientům pomůžeme připravit se na stáří tak, aby byla jejich životní úroveň po odchodu do penze co nejvyšší,“ uvedl k získání potřebných povolení Pavel Jirák, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

KB Penzijní společnost bude v obou pilířích nabízet strategii spoření na bázi životního cyklu.

„Ta je založena na vhodné kombinaci dynamického, vyváženého a konzervativního fondu, přičemž v portfoliu klienta se s blížícím se odchodem účastníka do důchodu, automaticky snižuje podíl Dynamického fondu ve prospěch fondu Vyváženého a zejména Konzervativního, který ke konci životního cyklu zajišťuje maximální bezpečnost vložených prostředků. Jsme přesvědčeni, že tento způsob spoření je pro zajištění na stáří nejvhodnější a nejméně rizikový,“ dodává Pavel Jirák.

KB Penzijní společnost vznikla transformací z Penzijního fondu Komerční banky, který patřil ke konci 3. čtvrtletí 2012 s více než 520 tisíci účastníků mezi největší penzijní fondy na českém trhu. Kvality a zkušenost týmu odborníků potvrzují mimo jiné ocenění Nejlepší penzijní fond v ČR pro roky 2011 a 2012 od mezinárodního magazínu World Finance a britského ekonomického portálu Global Banking & Finance Review.