Komerční banka a Potravinářská komora ČR podepsaly smlouvu o spolupráci. Nová smlouva formálně stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, která sdružuje celou řadu jejích klientů.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích potravinářů a zemědělců. Financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů přispívá k rozvoji celého odvětví v ČR.

„Potravinářským a zemědělským firmám máme v Komerční bance skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i exkluzivní programy připravené ve spolupráci s Evropskou investiční bankou jsou důkazem velkého významu těchto klientů pro Komerční banku,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Od nově uzavřené smlouvy očekávají oba partneři další prohloubení vzájemné spolupráce. Komerční banka bude s Potravinářskou komorou spolupracovat mimo jiné na organizaci cyklu odborných regionálních seminářů Investiční a vývojové záměry potravinářských firem – možnost financování a národních zdrojů a bude se podílet na speciálním výzkumu, jehož cílem je mapovat potřeby firem z oboru v oblasti bankovních služeb.

„Jsme velmi rádi, že jsme zahájili spolupráci s tak významným subjektem, jakým je Komerční banka. Tato banka již dlouhodobě podporuje potravinářské a zemědělské projekty a naše vzájemná spolupráce může tuto podporu ještě více zintenzívnit i nalézt nové cesty k rozvoji potravinářského sektoru,“ uvedl Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR.