Komerční banka představila řadu inovací v oblasti přímého bankovnictví. Mezi nejzajímavější patří zavedení plateb prostřednictvím QR kódů pro mobilní telefony: klient jednoduše fotoaparátem telefonu sejme kód a aplikace jej převede do předvyplněného platebního příkazu, jehož odeslání klient pouze potvrdí. Příkaz k úhradě lze touto cestou realizovat za několik vteřin.

Komerční banka je první bankou na českém trhu, která podporu QR kódů zavádí. Start jejich používání umožnila standardizace podoby kódů na půdě České bankovní asociace.

„Zavedení podpory QR kódů v bankovnictví je horkou novinkou. Jejich masivní využití bude závislé zejména na tom, jak rychle je výstavci faktur začnou umísťovat na své doklady k platbám. Již nyní proto probíhají jednání s významnými internetovými obchody, telekomunikačními firmami a dalšími poskytovateli služeb,“ uvádí Mojmír Prokop, vedoucí Přímého bankovnictví Komerční banky.

Platbu prostřednictvím QR kódu již umožňuje např. eshop smarty.cz.

Mobilní banky 2, která je klientům nabízena zdarma, se týká také další zásadní inovace: nově mohou klienti zadávat přes svůj chytrý telefon platby na libovolný účet z telefonu, který si klient zvolí (doposud bylo možné provádět platby pouze na účty, které uživatel předem autorizoval v internetové aplikaci MojeBanka). Zajímavou novinkou je také doplnění funkce Penzijní reforma v mobilu, která „přeloží“ klientům penzijní reformu do jednoduché a srozumitelné podoby. Další nová funkce, MojeKarta v mobilu, umožní uživatelům snadno a rychle navrhnout vlastní design platební karty vydané Komerční bankou.

Velkou novinkou je také nová možnost, jak zadávat v mobilním telefonu úhradu složenky.

„Uživatel služby Mobilní banka složenku jednoduše sejme fotoaparátem v mobilním telefonu a nechá složenku automaticky převést na platební příkaz. Software příkaz připraví a klient už jen potvrdí platbu,“ dodává Mojmír Prokop.

Všechny aplikace přímého bankovnictví Komerční banky jsou nově kompatibilní s operačním systémem Windows 8.

Noví uživatelé aplikací MojeBanka a MojeBanka Business ocení průvodce prvním přihlášením. Protože se o nastavení počítače uživatele nově postará průvodce téměř automaticky, je první spuštění internetového bankovnictví od Komerční banky velmi jednoduché a intuitivní.