V prostředí, kdy občané i podniky dávají ve svých finančních záležitostech přednost jistotě a stabilitě, rostly Skupině Komerční banky nadále objemy obchodních aktivit. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB meziročně stoupl o 6,2 % na 462,3 miliardy Kč. Růst objemu vkladů od klientů dosáhl meziročně 3,1 % na celkových 568,3 miliardy Kč. Skupina KB tak stále vykazuje dobrou úroveň volné likvidity, která jí umožňuje poskytovat stálou podporu klientům. Díky nárůstu obchodu a některým jednorázovým položkám mírně stouply celkové provozní výnosy o 1,5 % na 24,7 miliardy Kč. Provozní náklady přitom vzrostly jen o 0,4 % na 9,9 miliardy Kč. Kvalita úvěrového portfolia zůstala vysoká a náklady rizika úvěrování zůstaly na nízkých 1,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,5 %. Čistý zisk Skupiny za devět měsíců roku 2012 stoupl o významných 55,1 % na 10,9 miliardy Kč, zejména proto, že minulý rok byl ovlivněn znehodnocením řeckých státních dluhopisů.

Hlavní události třetího čtvrtletí 2012

  • Komerční bance úspěšně rostl obchod, narostl objem depozit i poskytnutých úvěrů.
  • Počet klientů v Penzijním fondu KB se zvýšil meziročně o 5 % na 521 000.
  • Penzijní fond Komerční banky získal licenci ČNB k poskytování služeb důchodového spoření i doplňkového penzijního spoření v reformovaném důchodovém systému ČR od 1. ledna 2013.
  • Komerční banka umožnila klientům platit za nákupy pomocí mobilního telefonu s technologií NFC nebo bezkontaktními kreditními kartami, které umožňují dosud nejrychlejší a nejpohodlnější placení.  
  • KB získala řadu ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří titul Nejlepší banka 2012 v hodnocení deníku Hospodářské noviny. Významné ceny získaly i Komerční pojišťovna a Modrá pyramida.

Dosažené výsledky Skupiny Komerční banky lze v náročném makroekonomickém kontextu hodnotit jako úspěšné. Čeští spotřebitelé a podniky reagují zvýšenou opatrností na nejistotu vyvolanou zpomalující se poptávkou po exportech a turbulencemi v domácí politice. Dlouhodobé investice a plány klienti často odkládají, což omezuje poptávku po úvěrech, bez ohledu na extrémně nízké úrokové sazby.

Díky stabilním a dlouhodobým vztahům se zákazníky se Komerční bance daří posilovat pozici na českém trhu a rovněž pomáhat klientům při financování jejich exportních aktivit. K oživení důvěry v hospodářství je potřebné rychlé uskutečnění a ukotvení strukturálních reforem tak, aby reformy začaly co nejdříve prokazovat své přínosy a nezvyšovaly se dále náklady podniků vyvolané regulací. Z pohledu KB je zvláště důležitý správný start nového penzijního systému od 1. ledna 2013, který vytvoří předpoklady pro lepší zajištění občanů ve starším věku a pro růst kapitálové síly české ekonomiky.

Henri Bonnet
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

V průběhu tří čtvrtletí roku 2012 česká ekonomika nadále neměla problémy s vnější rovnováhou. Poptávka po exportech z ČR však postupně zpomalovala v souvislosti se situací v západní Evropě a domácí poptávka zatím nezačala oživovat. Česká národní banka snížila během prvních devíti měsíců roku svou dvoutýdenní repo sazbu dvakrát, a to v červnu a v září, na 0,25 %, a v listopadu následoval další pokles na 0,05 %. Výnosy z českých státních dluhopisů dosáhly svého historického minima. Česká koruna je vnímaná jako relativně bezpečná měna, od začátku roku se zhodnotila vůči USD a EUR o více než 3 %. V této situaci zůstalo meziročně tempo růstu objemu úvěrů stabilizované, neboť zdravý bankovní sektor nepředstavoval omezení pro financování životaschopných projektů. Růst depozit byl naopak podpořen zvyšováním rezerv klientů na budoucí rizika a akumulací prostředků na budoucí realizaci odložených projektů.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci září 2012 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 605 000 klientů, což je meziročně o 0,5 % více, z toho 1 343 000 byli občané. Dalších 261 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 616 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 521 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 273 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 702 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 104 000 na konci září 2012, což znamenalo 68,8 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 635 000 aktivních platebních karet, z toho 209 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 152 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 800 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 225 obchodních míst a 1 260 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytoval své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 6,2 % na 462,3 miliardy Kč. Rostlo jak úvěrování jednotlivců, tak i podniků a podnikatelů.

Zvýšení objemu úvěrů občanům bylo taženo poptávkou po hypotékách, která zůstala na solidní úrovni díky mimořádně dobré dostupnosti bydlení, způsobené kombinací nízkých úrokových sazeb a snížení cen nemovitostí. Portfolio hypoték narostlo meziročně o 10,6 % na 130,5 miliardy Kč. K nárůstu přispělo také rozšíření portfolia produktů nabízených poradci Modré pyramidy o hypotéky. Tento růst byl částečně kompenzován poklesem objemu úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou o 2,8 % na 49,8 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX) sice stále vykazoval meziroční pokles o 1,0 % na 27,4 miliardy Kč, ale objevily se náznaky, že bankovní spotřebitelské financování již během prvního pololetí mohlo překonat své dno.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikatelským subjektům a korporacím vzrostl o 6,6 % na 249,9 miliardy Kč. Z toho úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 5,9 % na 28,7 miliardy Kč a objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 7,2 % na 198,5 miliardy Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 17,6 % na 2,8 miliardy Kč a zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF klesl meziročně o 0,2 % na 19,9 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 3,1 % na 568,3 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se zvýšily o 2,3 % na 160,5 miliardy Kč a vklady podniků vzrostly o 2,5 % na 298,5 miliardy Kč. Největší dynamiku zaznamenal růst objemu prostředků na spořicích účtech.

Klientská aktiva v Penzijním fondu KB se navýšila o 6,1 % na 31,7 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 1,7 % na 70,9 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 19,7 % na 27,6 miliardy Kč.

Poměr čistých úvěrů a depozit dosáhl 78,4 %.

Nové produkty a služby (ve třetím čtvrtletí 2012)

Penzijní fond Komerční banky obdržel od České národní banky licenci k činnosti KB Penzijní společnosti, a.s. Skupina Komerční banky je připravena na start reformovaného penzijního systému v ČR od ledna 2013. KB Penzijní společnost nabídne systematické spoření na penzi ve II. a III. pilíři důchodového systému s cílem posílit finanční zajištění klientů v době důchodového věku.

V oblasti bankovních technologií Komerční banka zásadně pokročila v bezkontaktním placení. Od srpna umožňuje KB klientům zaplatit za nákupy pomocí mobilních telefonů s technologií NFC. V září byly do nabídky zařazeny bezkontaktní verze všech kreditních karet, které uživatelům dovolují rychle zaplatit u obchodníků pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu. KB postupně vybavuje obchodníky novými terminály pro akceptaci jak bezkontaktních platebních karet, tak plateb mobilními telefony.

Ve spolupráci s ruskou bankou Rosbank ze skupiny Société Générale nabídla KB svým klientům zvláštní běžný účet Ruská platba, který poskytuje zvýhodněné podmínky pro příchozí a odchozí platby a garantuje připsání vybraných typů plateb mezi KB a Rosbank ve stejný den.

Ocenění získaná ve třetím čtvrtletí 2012

Společnosti Skupiny KB získaly několik ocenění, kterých si váží jako potvrzení svého referenčního postavení na českém finančním trhu. K nejvýznamnějším patří titul Nejlepší banka 2012 v hodnocení deníku Hospodářské noviny. Komerční banka se v soutěži HN umístila na stupních vítězů i v kategorii Nejpřívětivější banka 2012, a v kategorii Bankovní inovátor 2012 se mezi třemi nejlepšími zařadila jak KB, tak i Modrá pyramida. KB byla oceněna i titulem Nejžádanější zaměstnavatel desetiletí u studentů v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku.

Komerční pojišťovna získala v mezinárodním ocenění prestižního ekonomického magazínu World Finance titul Pojišťovna roku 2012 v České republice a navázala tak na dřívější úspěch Penzijního fondu KB.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy za devět měsíců roku 2012 meziročně mírně vzrostly o 1,5 % na 24 730 milionů Kč. Růst byl tažen příjmem z finančních operací včetně některých jednorázových položek. Úrokové výnosy zůstaly téměř na stejné úrovni jako vloni a výnosy z poplatků nadále klesaly.

Úrokové výnosy byly podpořeny růstem objemu poskytnutých úvěrů a přijatých depozit. Naopak čistá úroková marže se snížila na 3,2 % ze 3,3 % v minulém roce pod tlakem stále klesajících tržních úrokových sazeb, přičemž jistý negativní vliv měla i agresivní konkurence zejména v oblasti spořicích účtů. Čisté úrokové výnosy tak zůstaly téměř stabilní, poklesly meziročně o 0,1 % na 16 500 milionů Kč.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 5,7 % na 5 264 milionů Kč. Vlivem rozvoje programu odměňování klientů MojeOdměny, nižších průměrných cen a vyšších provizí placených v souvislosti s výraznou poptávkou po penzijním připojištění v dosavadním systému, poklesl příjem z poplatků za vedení účtů a za transakce. Výnosy z poplatků za úvěrové služby se zvýšily díky rostoucímu počtu hypoték. Mírně se zvýšil příjem za služby financování obchodu.

Čistý zisk z finančních operací se zvýšil o 30,4 % na 2 870 milionů Kč, čemuž přispěla solidní poptávka klientů po zajištění finančních rizik a v oblasti dluhových kapitálových trhů. Výsledek však ovlivnily i jednorázové položky, které byly zaúčtovány v prvním pololetí: s pozitivním vlivem úprava portfolia Penzijního fondu KB v návaznosti na změny vyplývající z penzijní reformy uskutečněná v prvním čtvrtletí a prodej akciového podílu KB v Českomoravské záruční a rozvojové bance ve druhém čtvrtletí. Negativní dopad pak měl prodej zbývajících řeckých a portugalských státních dluhopisů ve druhém čtvrtletí.

Provozní náklady nepatrně stouply o 0,4 % na 9 861 milionů Kč. V rámci toho personální náklady stouply o 2,6 % na 5 066 milionů Kč při zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 1,0 % na 8 776. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 1,8 % na 3 513 milionů Kč. Úspory byly dosaženy v řadě oblastí, nejvýraznější byly v nákladech na informační technologie a komunikace. V září byla dokončena síť sedmi centralizovaných pracovišť pro zpracování hotovosti rozmístěných napříč Českou republikou, což zvýšilo efektivitu zpracování a přepravy hotovosti v KB. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ klesla o 1,5 % na 1 282 milionů Kč, díky snížení odpisů některých nehmotných aktiv.

Hrubý bankovní příjem za tři čtvrtletí roku 2012 vzrostl meziročně o 2,1 % na 14 869 milionů Kč.

Celkové náklady rizika poklesly meziročně o výrazných 76,0 % na 1 345 milionů Kč, protože v průběhu druhého a třetího čtvrtletí loňského roku bylo zaúčtováno znehodnocení řeckých státních dluhopisů v objemu 4 299 milionů Kč. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření klesly na 40 bazických bodů ve srovnání se 181 bazickými body za devět měsíců roku 2011. Čistá tvorba opravných položek na ztráty z úvěrů stoupla o 1,8 %, což odráželo jak nárůst celkového objemu úvěrového portfolia, tak i pokračující průběžné zlepšování jeho kvality. V obou srovnávaných obdobích uspěla KB při restrukturalizaci některých korporátních expozic se selháním, což v těchto případech vedlo k rozpuštění části příslušných opravných položek.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 40,6 % na 90 milionů Kč.  Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění poklesl o 13,7 % na 427 milionů Kč. Tato položka nebude od příštího roku součástí konsolidované výsledovky, neboť v rámci penzijní reformy bude majetek klientů penzijních fondů účetně oddělen od aktiv penzijních společností.

Daň z příjmu stoupla o 57,4 % na 2 075 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2012 dosáhl 11 113 milionů Kč, což představuje ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst o 54,1 %. Z této částky náleželo 195 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+14,7 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 10 918 milionů Kč (meziročně více o 55,1 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2011, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. září 2012 zvýšil o 2,2 % a dosáhl 771,5 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 23,0 % na 78,0 miliard Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 42,7 % na 33,8 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 48,0 % na 51,7 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 2,5 % na 445,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek vzrostla o 6,2 % na 462,3 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,9 % (424,8 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,4 % (11,3 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 26,2 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 17,4 miliardy Kč, což je o 4,7 % více než na konci roku 2011.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 11,6 % na 140,6 miliardy Kč. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů, poté co KB prodala svůj podíl v Českomoravské záruční a rozvojové bance, je zanedbatelná. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 140,6 miliardy Kč tvořila 95,6 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 24,3 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných zahraničními státy.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti klesl o 1,9 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vzrostla o 14,3 % na 7,9 miliardy Kč, především v důsledku převzetí nové budovy centrály KB. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku mírně klesla o 0,1 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2011 o 0,5 % na 676,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 1,4 % na 568,3 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 4,8 % na 19,2 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a deposit dosáhla 78,4 %  (po vyloučení klientských aktiv v Penzijním fondu KB činila 82,9 %).

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl o 16,3 % na 95,2 miliardy Kč, byl ovlivněn především tvorbou čistého zisku, nárůstem přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 5,0 miliard Kč a nárůstem přecenění zajišťovacích instrumentů o 3,3 miliardy Kč. K 30. září 2012 KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci září 2012 činil 53,9 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 14,5 %.

Anualizovaná rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první tři čtvrtletí roku 2012 dosáhla 17,0 % a anualizovaná rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

Čistý zisk očištěný o mimořádné položky poklesl o 1,5 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala anualizovaná rentabilita průměrného vlastního kapitálu 15,3 % a anualizovaná rentabilita průměrných aktiv 1,8 %.

Změny ve správě společnosti ve třetím čtvrtletí 2012

S účinností od 1. srpna 2012 došlo ke změnám v představenstvu Komerční banky. Dozorčí rada zvolila novými členy představenstva Pavla Čejku a Karla Vašáka. Pavel Čejka byl pověřen obchodním vedením útvarů Strategie a Finance, Provoz, Informační technologie, Organizace a řízení projektů, Podpůrné služby a Investiční bankovnictví – provoz. Karel Vašák byl pověřen obchodním vedením útvarů Top Corporations a Investiční bankovnictví. Dosavadní členové představenstva Jan Juchelka a Patrice Taillandier-Thomas se budou věnovat jiným úkolům v rámci skupiny Société Générale.

S účinností od 1. srpna 2012 rozšířila Komerční banka pravomoci ombudsmana, který řeší sporné situace mezi vybranými společnostmi Skupiny KB a jejich klienty. Pomoci ombudsmana mohou využít klienti Komerční banky, Komerční pojišťovny, Modré pyramidy stavební spořitelny, Penzijního fondu Komerční banky, společnosti ESSOX a nově také společností Factoring KB a SG Equipment Finance Czech Republic. Ombudsmanem KB je JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2012 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. září 2012 1. ledna – 30. září 2011 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 16 500 16 519 -0,1 %
Čisté poplatky a provize 5 264 5 585 -5,7 %
Čistý zisk z finančních operací 2 870 2 201 30,4 %
Ostatní výnosy 96 71 35,2 %
Čisté provozní výnosy 24 730 24 376 1,5 %
Personální náklady -5 066 -4 940 2,6 %
Všeobecné provozní náklady -3 513 -3 576 -1,8 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 282 -1 302 -1,5 %
Provozní náklady -9 861 -9 818 0,4 %
Hrubý provozní zisk 14 869 14 558 2,1 %
Náklady rizika -1 345 -5 598 -76,0 %
Čistý provozní zisk 13 524 8 960 50,9 %
Zisk z majetkových účastí 90 64 40,6 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -427 -495 -13,7 %
Čistý zisk před zdaněním 13 187 8 529 54,6 %
Daň z příjmů -2 075 -1 318 57,4 %
Čistý zisk 11 113 7 211 54,1 %
Menšinový zisk 195 170 14,7 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 10 918 7 041 55,1 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. září 2012 31. prosince 2011 Změna od zač. roku
Aktiva 771 470 754 810 2,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank 8 557 16 980 -49,6 %
Pohledávky za bankami 78 045 101 393 -23,0 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 445 428 434 386 2,5 %
Cenné papíry 195 587 164 260 19,1 %
Ostatní aktiva 43 853 37 791 16,0 %
Pasiva 771 470 754 810 2,2 %
Závazky vůči bankám 34 660 37 454 -7,5 %
Závazky vůči klientům 568 329 560 700 1,4 %
Emitované cenné papíry 19 217 18 338 4,8 %
Ostatní pasiva 54 109 50 465 7,2 %
Podřízený dluh 0 6 002 Splacen
Vlastní kapitál celkem 95 155 81 850 16,3 %
Hlavní ukazatele 30. září 2012 30. září 2011 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 14,5 % 16,0 % Pokles
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 14,5% 14,7 % Pokles
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 29,6 28,4 4,5 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 25,0 23,6 5,8 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,2 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 78,4 % 76,1 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v PF KB) 82,9 % 80,3 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 39,9 % 40,3 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 17,0 % 12,2 % Růst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,9 % 1,3 % Růst
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 385 247 55,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 776 8 688 1,0 %
Počet poboček (KB v ČR) 399 396 +3
Počet bankomatů 702 690 +12
Počet klientů (KB) 1 605 000 1 597 000 +0,5 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. září 2012 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 130,5 miliardy Kč 11 %
– celkový počet 108 000 10 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 49,8 miliardy Kč -3 %
– celkový počet 128 000 -10 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 27,4 miliardy Kč -1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,7 miliardy Kč 6 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 209 000 -3 %
– z toho občanům 160 000 -1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 425 000 -2 %
Předepsané pojistné (KP)   4,8 miliardy Kč -11 %

Finanční kalendář na rok 2013

  • 13. února 2013: zveřejnění výsledků za rok 2012 a za 4. čtvrtletí 2012
  • 7. května 2013: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2013
  • 1. srpen 2013: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2013 a za 2. čtvrtletí 2013
  • 7. listopadu 2013: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2013 a za 3. čtvrtletí 2013