Komerční banka vyplatila v uplynulých dnech ze zdrojů Evropské investiční banky svým klientům z řad municipalit další dotace, tentokrát ve výši 3 milionů Kč. Celkem tak na dotacích z těchto zdrojů – včetně ostatních municipálních úvěrových linek – vyplatila KB již 33 milionů Kč.

Dotace jsou spojeny s úvěry ze zdrojů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční banky (EIB). Předností těchto programů je skutečnost, že veškerou agendu spojenou se schválením, administrací projektu i výplatou dotace zařizuje Komerční banka.

Celkový objem dotací poskytnutých municipálním klientům KB v rámci těchto dotačních programů dosáhl – od doby zahájení vyplácení v roce 2008 – výše 33 milionů Kč.

„Komerční banka neustále hledá další možnosti podpory municipálních projektů. Snažíme se proto našim klientům co nejvíce pomoci a získávat pro ně i méně obvyklé formy dotací,“ uvedl k  tomu Pavol Maličkay, vedoucí Specializovaného financování Komerční banky.

Municipality tak mohou při financování svých projektů využít v Komerční bance širokou podporu:

  • Individuální poradenství a podporu oddělení specializovaného financování
    Obce a města všech velikostí získávají v Komerční bance individuální přístup. Bankovní poradci mají oporu ve specialistech financování veřejného sektoru. Expertní přístup tak může využít i ta nejmenší obec v Česku.
  • Komplexní služby pro klienty žádající o dotace z fondů EU
    Regionální specialisté KB EU Point radí žadatelům s vyhledáním vhodného dotačního programu a s nastavením optimálního financování dotovaného projektu. Služby KB EU Point jsou klientům poskytovány zdarma.