Nadace KB Jistota spustila nové webové stránky na adrese www.nadacejistota.cz. Jejich cílem je nejen představit nadaci a její aktivity, ale také poskytnout kompletní informace žadatelům o příspěvky nebo partnerům, kteří chtějí na činnost nadace přispět. Samostatný web nahradí prezentaci, kterou měla doposud Nadace na stránkách Komerční banky www.kb.cz.

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí strategie Komerční banky. Také proto založila již před osmnácti lety Nadaci KB Jistota, která patří dlouhodobě mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za dobu své existence rozdělila mezi potřebné částku přesahující 120 mil. korun.

„Nadace KB Jistota informovala doposud o své činnosti na centrálních internetových stránkách Komerční banky. Rozsah činností i objem rozdělených prostředků si však zaslouží prezentaci formou vlastních internetových stránek. Zájemci o příspěvek i potencionální partneři Nadace tak najdou informace rychleji a v přehlednější formě,“ uvedl Jaroslav Říšský, předseda správní rady Nadace KB Jistota.

Prostředky z rozpočtu Nadace plynou do zdravotně-sociální oblasti, do oblasti rozvoje občanské společnosti a vzdělávání. Mezi nejdůležitější projekty, na kterých se Nadace KB Jistota podílí, patří otevření přibližně dvaceti babyboxů, spolupráce se Sdružením SOS dětských vesniček či aktuální projekt Jistota s LINETEM, jehož cílem je pomoci vybavit hospice a domovy pro seniory kvalitními polohovatelnými lůžky. Nadace dlouhodobě spolupracuje s nemocnicemi, školkami i jednotlivci, kteří se ocitli v tíživé situaci a potřebují pomoc.

Na novém webu Nadace spolupracovala se společností FG Forrest, a.s., internetovou agenturou založenou v roce 1996. Při vytváření webových stránek pro Nadaci tak mohla čerpat z mnoholetých zkušeností.

Na nových webových stránkách mohou zájemci naleznout informace o Nadaci, včetně výročních zpráv Nadace. Stránky přinášejí konkrétní přehled oblastí pomoci i dlouhodobých partnerů Nadace.