Pavel Čejka a Karel Vašák se stávají novými členy představenstva Komerční banky. Jan Juchelka bude působit v centrále skupiny Société Générale v Paříži. Novým výkonným ředitelem pro strategii a finance se stává Libor Löfler.

Pavel Čejka (47), dosavadní Výkonný ředitel pro strategii a finance, se s účinností od dnešního dne stává novým členem představenstva Komerční banky. Byl pověřen obchodním vedením útvarů Strategie a Finance, Provoz, Informační technologie, Organizace a řízení projektů, Podpůrné služby a Investiční bankovnictví – provoz. V představenstvu nahradil Patrice Taillandier-Thomas, který bude nadále působit ve Skupině Société Générale.

Pavel Čejka získal titul MBA na University of Chicago Graduate School of Business a vystudoval České vysoké učení technické se zaměřením na Management a Finance. Je členem britské Association of Chartered Certified Accountants. Svou profesní kariéru začal v roce 1994 ve společnosti Arthur Andersen, kde se specializoval převážně na poradenství a audit pro finanční instituce v regionu střední Evropy. V roce 2000 nastoupil do ČSOB jako výkonný ředitel pro Finanční řízení. Do Komerční banky přišel v červenci 2003 jako zástupce finančního ředitele a od ledna 2006 působil jako Výkonný ředitel pro strategii a finance. Je předsedou dozorčí rady Penzijního fondu Komerční banky a členem dozorčí rady Modré pyramidy stavební spořitelny, Komerční pojišťovny a společnosti ESSOX.

Karel Vašák (51) se s účinností od dnešního dne stává novým členem představenstva Komerční banky. Byl pověřen obchodním vedením útvarů Top Corporations a Investiční bankovnictví. V představenstvu nahradil Jana Juchelku.

Karel Vašák nastoupil do Skupiny Société Générale v roce 1982, po ukončení studií na Lyon Business school (EM Lyon). Do roku 1990 působil v distribuční síti SG ve Francii, v letech 1990 až 2001 pak v její mezinárodní distribuční síti v pobočce v Londýně a následně v New Yorku, a to v oblasti řízení lidských zdrojů. V letech 2001 až 2006 zastával pozici Výkonného ředitele pro lidské zdroje v Komerční bance. Poté působil opět v Société Générale ve Francii, kde byl zodpovědný za region Severní Lotrinsko. Ve vedení Top Corporations a Investičního bankovnictví bude zodpovědný za rozvoj vztahů Komerční banky s korporátními klienty v České a Slovenské republice.

Jan Juchelka (40) odchází do centrály Skupiny Société Générale v Paříži, kde bude od letošního srpna působit na pozici Managing Director se zodpovědností za korporátní  klientelu v regionu střední a východní Evropy v divizi Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB). 

Jan Juchelka pracoval po ukončení studií na Slezské Univerzitě v Karviné v soukromé sféře. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl jeho výkonným předsedou. Byl členem dozorčí rady Komerční banky v letech 1999 až 2006. Do Komerční banky nastoupil v únoru 2006 na pozici ředitele pražské Obchodní divize TCA.  Od dubna 2006 pak zastával pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. V této pozici významně přispěl k rozvoji vztahů Komerční banky s korporátními klienty.

Libor Löfler (46) se s účinností od dnešního dne stává Výkonným ředitelem pro strategii a finance Komerční banky. V této pozici nahradil Pavla Čejku.

Libor Löfler působí po celou svou profesní kariéru v bankovnictví. Pracoval mimo jiné ve Státní bance československé a v Investiční a poštovní bance. Od roku 1994 působil v Konsolidační bance jako finanční ředitel a v letech 1998 a 1999 jako generální ředitel. Od roku 1999 pracuje pro Komerční banku. V letech 2002 až 2006 zde působil jako ředitel finančního managementu (ALM, daně, řízení finanční skupiny). V letech 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny. Poté byl od roku 2010 zástupcem Výkonného ředitele pro strategii a finance Komerční banky. Je členem dozorčí rady Faktoringu KB.