Objem obchodních aktivit Komerční banky ke konci prvního pololetí 2012 významně narostl. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB meziročně stoupl o 8,0 % na 456,2 miliardy Kč. Zrychlil růst objemů vkladů od klientů, na meziročních 6,5 %, přičemž jejich celkový objem dosáhl 582,4 miliardy Kč. Díky vyšším úrokovým příjmům a ziskům z finančních operací, a také několika jednorázovým položkám, vykázala Komerční banka nárůst provozních výnosů o 5,0 % na 16 927 milionů Kč. Díky důslednému řízení mírně poklesly provozní náklady, o 0,3 % na 6 529 milionů Kč. Kvalita úvěrového portfolia se dále zlepšila a náklady rizika úvěrování poklesly o 8,2 % na 965 milionů Kč. Čistý zisk Skupiny za prvních šest měsíců roku 2012 se meziročně zvýšil o významných 38,8 % na 7 603 milionů Kč, zejména proto, že minulý rok byl ovlivněn znehodnocením řeckých státních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky by vzrostl o 3,9 % na 6 945 milionů Kč.

Hlavní události druhého čtvrtletí 2012

  • Silná důvěra klientů potvrzená zrychleným nárůstem objemu vkladů o 6,5 % na 582,4 miliard Kč, se zvlášť dynamickým vývojem u běžných a spořicích účtů.
  • Další nárůst podílu na úvěrovém trhu díky dlouhodobému partnerství s klienty. Hrubý objem úvěrů se zvýšil o 8,0 % na 456,2 miliardy Kč. 
  • Spuštění nové generace internetového bankovnictví KB MojeBanka s rozšířenými možnostmi správy produktů Skupiny KB a sjednávání nových služeb.  
  • Převzetí nové budovy v Praze - Stodůlkách, která poskytne pro část centrály KB a další společnosti Skupiny moderní kancelářské prostory a úsporný provoz ve vztahu k životnímu prostředí.

Díky své silné pozici dokáže Komerční banka i v současném prostředí slabého hospodářského růstu a zvýšených požadavků regulace rozvíjet řešení pro uspokojování finančních potřeb svých klientů a usnadňovat spolehlivý přístup klientů ke službám Skupiny. KB zůstává přední bankou ve financování českého hospodářství a znovu se jí podařilo zvýšit tržní podíl na trhu s úvěry. Jednou ze strategických priorit KB je získání vedoucí role při budování nového pilíře penzijního systému České republiky. Druhý pilíř může ve střednědobém horizontu posílit finanční jistotu lidí ve stáří, podstatně povzbudit rozvoj českého finančního trhu a díky vytvoření dodatečné kapacity pro financování nefinančních podniků také podpořit ekonomický růst země.

Bankovní sektor bude v blízké budoucnosti čelit mnoha výzvám, zejména v důsledku slabého evropského hospodářství a nevyřešené krize eurozóny. Nicméně silná rozvaha a vynikající výkonnost Komerční banky jí umožní využít dostupné příležitosti na trhu a nadále vytvářet hodnotu pro zákazníky, akcionáře i ostatní partnery.

Henri Bonnet

Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

Obchodní výkonnost skupiny KB

I přes odolnost exportních odvětví česká ekonomika v prvním pololetí roku 2012 pravděpodobně meziročně mírně poklesla. Nejistota ohledně budoucího vývoje a úsporná opatření omezovaly výdaje domácností i investice podniků. Stabilní bankovní sektor naopak nepředstavoval omezení pro financování životaschopných projektů.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci června 2012 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 601 000 klientů, což je meziročně o 1,5 % více, z toho 1 339 000 byli občané. Dalších 262 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 629 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 519 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 278 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 400 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 698 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 089 000 na konci června 2012, což znamenalo 68,0 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 640 000 aktivních platebních karet, z toho 211 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 155 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 900 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 224 obchodních míst a 1 240 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytuje své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 8,0 % na 456,2 miliard Kč. Rostlo jak úvěrování jednotlivců, tak i podniků a podnikatelů.

Celkový růst financování občanů byl tažen poptávkou po hypotékách, které zůstaly na dobré úrovni díky nízkým úrokovým sazbám, poklesu cen nemovitostí a výhodnosti hypoték Komerční banky. Celkové portfolio hypoték rostlo meziročně o 11,8 % na 128,2 miliard Kč. Preference hypotečního financování naopak ovlivnila objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou, který oproti červnu 2011 klesl o 0,8 % na 50,3 miliard Kč. Pokračující nejistota spotřebitelů ohledně ekonomických vyhlídek prodloužila klesající trend spotřebního financování, když objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX) poklesl o 0,6 % na 27,4 miliard Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikatelským subjektům a korporacím vzrostl  o 8,7 % na 246,2 miliard Kč. Z toho úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 5,9 % na 28,1 miliard Kč a objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 9,4 % na 195,2 miliard Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 35,5 % na 3,0 miliardy Kč a zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF narostl meziročně o 3,7 % na 20,0 miliard Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě    

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 6,5 % na 582,4 miliard Kč. Vklady občanů v KB se zvýšily o 4,0 % na 162,6 miliard Kč a vklady podniků vzrostly o 10,7 % na 312,1 miliard Kč. Dynamicky rostly především objemy na spořicích a běžných účtech.

Klientská aktiva v Penzijním fondu KB se navýšila o 4,4 % na 31,0 miliard Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 0,5 % na 70,8 miliard Kč. Technické rezervy  v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 16,2 % na 26,0 miliard Kč.

Nové produkty a služby

Ve druhém čtvrtletí Skupina KB představila několik vylepšení svých on-line služeb. Nejzásadnějším z nich je spuštění nové generace internetového bankovnictví MojeBanka pro více než 890 000 uživatelů v retailovém bankovnictví, které umožňuje přehledné a pohodlné využívání služeb jak samotné banky, tak i ve stavebním spoření, životním pojištění, penzijním fondu, správu podílových fondů, včetně uzavírání a úprav vybraných smluv. KB dále spustila službu Videobankéř, díky níž se mohou zájemci o účet nebo kreditní kartu spojit on-line s bankovními poradci, kteří doporučí nejlepší produkt a pomohou vyplnit formulář. Na základě zkušeností a výzkumů KB rovněž zlepšila orientaci na svých webových stránkách a usnadnila hledání informací.

Jako první banka v České republice začala Komerční banka akceptovat platební karty čínské asociace UnionPay. Vydala rovněž limitovanou edici platebních karet VISA s olympijským motivem k letním hrám v Londýně. Také oblasti platebních karet se týká nově navázaná spolupráce se sítí čerpacích stanic Benzina, která držitelům kreditní karty pro podnikatele přinese 2,2 % úsporu z ceny pohonných hmot. 

KB rozšířila od června odměňování za aktivitu v rámci programu MojeOdměny na širší skupinu klientů, kteří mohou dále nově formou odměny dostat zpět až 100 % poplatku za vedení účtu. Z dalších novinek je například speciálně pro podnikatele určeno nové rizikové pojištění schopnosti splácet k Profi úvěru, které kryje rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a smrti.

Finanční výkonnost skupiny KB

Celkové provozní výnosy za první pololetí roku 2012 vzrostly meziročně o 5,0 % na 16 927 milionů Kč. K růstu přispěly čisté úrokové výnosy díky nárůstu objemu poskytnutých úvěrů a vkladů. Zvýšil se rovněž čistý zisk z finančních operací, a to díky úspěšným obchodním aktivitám, ale také některým jednorázovým položkám. Naopak výnosy z poplatků nadále klesaly.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 1,0 % na 11 045 milionů Kč, taženy růstem objemu poskytnutých úvěrů a přijatých depozit. Trend poklesu tržních úrokových sazeb, který se dále prohluboval jak ve druhém čtvrtletí, tak i po jeho skončení, však vedl k poklesu průměrné čisté úrokové marže na 3,2 % z 3,3 % za prvních šest měsíců roku 2011. V důsledku květnového prodeje podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance již KB letos neobdržela z této banky dividendu.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 4,5 % na 3 580 milionů Kč. Příjem z poplatků za vedení účtu a za transakce poklesl vlivem rozvoje programu odměňování klientů MojeOdměny a nižších průměrných cen. Příjem z křížového prodeje byl nadále pod tlakem nepříznivého prostředí, zejména pro prodej podílových fondů. Naopak se zvýšil příjem za služby financování obchodu a rovněž příjem z úvěrových poplatků.

Čistý zisk z finančních operací se podstatně zvýšil o 62,2 % na 2 246 milionů Kč. Poptávka klientů po produktech investičního bankovnictví byla solidní, zejména v oblasti zajišťování finančních rizik, či emise dluhopisů, a oživení zaznamenaly i obchody s emisními povolenkami a zlatem. Solidní výsledek dosáhly v souvislosti s pohyby tržních sazeb i obchody na vlastní účet banky. Výsledek však ovlivnily i jednorázové položky: s pozitivním vlivem úprava portfolia Penzijního fondu KB v návaznosti změny vyplývající z penzijní reformy uskutečněná v prvním čtvrtletí a prodej akciového podílu KB v Českomoravské záruční a rozvojové bance ve druhém čtvrtletí, negativní dopad pak měl prodej zbývajících řeckých a portugalských státních dluhopisů ve druhém čtvrtletí.

Provozní náklady meziročně mírně poklesly o 0,3 % na 6 529 milionů Kč. V rámci toho personální náklady stouply o 2,7 % na 3 347 milionů Kč při zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 1,4 % na 8 792. Všeobecné administrativní náklady poklesly o 4,5 % na 2 328 milionů Kč i přes vyšší inflaci, protože Skupina dosáhla úspor v různých oblastech, nejvýrazněji v nákladech na informační technologie a komunikace. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ zůstala na stabilních 854 milionech Kč.

Hrubý bankovní příjem za první pololetí 2012 vzrostl meziročně o 8,7 % na 10 398 milionů Kč.

Celkové náklady rizika poklesly meziročně o výrazných 63,8 % na 979 milionů Kč, protože ve druhém čtvrtletí minulého roku byla zaúčtována první část znehodnocení řeckých státních dluhopisů v objemu 1 663 milionů Kč. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření klesly na 44 bazických bodů ve srovnání se 133 bazickými body za první pololetí 2011. Čistá tvorba opravných položek na ztráty z úvěrů poklesla o 8,2 % na 965 milionů Kč, ovlivněna průběžným zlepšováním kvality úvěrového portfolia a růstem jeho celkového objemu. V obou srovnávaných obdobích uspěla KB při restrukturalizaci některých korporátních expozic se selháním, což v těchto případech vedlo k rozpuštění části příslušných opravných položek.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 39,5 % na 60 milionů Kč. Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění stoupl o 21,5 % na 396 milionů Kč. Tato položka nebude od příštího roku součástí konsolidované výsledovky, neboť v rámci penzijní reformy bude majetek klientů penzijních fondů účetně oddělen od aktiv penzijních společností.

Daň z příjmu stoupla o 34,4 % na 1 356 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za prvních šest měsíců roku 2012 dosáhl 7 726 milionů Kč, což představuje ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst o 38,7 %. Z této částky náleželo 123 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+30,9 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 7 603 milionů Kč (meziročně více o 38,8 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2011, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 30. červnu 2012 zvýšil o 2,9 % a dosáhl 777,0 miliard Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 1,3 % na 100,1 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 8,6 % na 53,9 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 23,2 % na 43,0 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se zvýšily o 1,1 % na 439,3 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek vzrostla o 1,3 % na 456,2 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,5 % (417,2 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,8 % (12,8 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 26,2 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 17,3 miliardy Kč, což je o 4,1 % více než na konci roku 2011.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 6,6 % na 134,3 miliardy Kč. V květnu 2012 prodala KB svůj 13 % podíl v Českomoravské záruční a rozvojové bance. Po dokončení této transakce je účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů zanedbatelná. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 134,3 miliardy Kč tvořila 88,7 miliard Kč hodnota českých státních dluhopisů a 25,1 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných zahraničními státy. Komerční banka v průběhu druhého čtvrtletí prodala zbývající držené řecké a portugalské státní dluhopisy a ke konci pololetí tak již Skupina KB nedržela žádné dluhopisy vydané těmito státy.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti klesl o 1,1 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku vzrostla o 14,0 % na 7,9 miliardy Kč, především v důsledku převzetí nové budovy centrály KB. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku mírně stoupla o 0,2 % na 3,9 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků vzrostl ve srovnání s koncem roku 2011 o 2,6 % na 690,2 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 3,9 % na 582,4 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 2,3 % na 18,8 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a deposit dosáhla 75,4 % a po vyloučení klientských aktiv v Penzijním fondu KB, která budou v souvislosti s transformací fondu od roku 2013 dekonsolidována, činila 79,5 %.

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl o 6,1 % na 86,8 miliardy Kč, byl ovlivněn především tvorbou čistého zisku, nárůstem přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 2,4 miliardy Kč a nárůstem přecenění zajišťovacích instrumentů o 1,0 miliardu Kč. K 30. červnu 2012 KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci června 2012 činil 53,9 miliard Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 14,6 %. Nárůst ukazatele oproti konci prvního čtvrtletí je především důsledkem zahrnutí nerozděleného zisku roku 2011 do regulatorního kapitálu, v návaznosti na rozhodnutí valné hromady KB konané v dubnu 2012 o rozdělení zisku roku 2011.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první pololetí roku 2012 dosáhla 18,6 % a rentabilita průměrných aktiv 2,0 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 16,4 % a rentabilita průměrných aktiv 1,8 %.

Příloha:

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. červnu 2012 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 30. června 2012 1. ledna – 30. června 2011 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 11 045 10 941 1,0 %
Čisté poplatky a provize 3 580 3 748 -4,5 %
Čistý zisk z finančních operací 2 246 1 385 62,2 %
Ostatní výnosy 56 44 27,3 %
Čisté provozní výnosy 16 927 16 118 5,0 %
Personální náklady -3 347 -3 258 2,7 %
Všeobecné provozní náklady -2 328 -2 438 -4,5 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -854 -854 0,0 %
Provozní náklady -6 529 -6 550 -0,3 %
Hrubý provozní zisk 10 398 9 569 8,7 %
Náklady rizika -979 -2 706 -63,8 %
Čistý provozní zisk 9 419 6 863 37,2 %
Zisk z majetkových účastí 60 43 39,5 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -396 -326 21,5 %
Čistý zisk před zdaněním 9 082 6 580 38,0 %
Daň z příjmů -1 356 -1 009 34,4 %
Čistý zisk 7 726 5 571 38,7 %
Menšinový zisk 123 94 30,9 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 7 603 5 478 38,8 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
30. června 2012 31. prosince 2011 Změna od zač. roku
Aktiva 777 018 754 810 2,9 %
Hotovost a účty u centrálních bank 15 999 16 980 -5,8 %
Pohledávky za bankami 100 058 101 393 -1,3 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 439 272 434 386 1,1 %
Cenné papíry 180 705 164 260 10,0 %
Ostatní aktiva 40 983 37 791 8,4 %
Pasiva 777 018 754 810 2,9 %
Závazky vůči bankám 36 350 37 454 -2,9 %
Závazky vůči klientům 582 384 560 700 3,9 %
Emitované cenné papíry 18 767 18 338 2,3 %
Ostatní pasiva 52 669 50 465 4,4 %
Podřízený dluh 0 6 002 Splacen
Vlastní kapitál celkem 86 848 81 850 6,1 %
Hlavní ukazatele 30. června 2012 30. června 2011 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 14,6 % 16,1 % Pokles
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 14,6 % 14,6 % Pokles
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 29,6 28,8 2,7 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 24,8 24,2 2,6 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,2 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 75,4 % 74,3 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v PF KB) 79,5 % 78,4 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 38,6 % 40,6 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 18,6 % 14,9 % Růst
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 2,0 % 1,5 % Růst
Zisk na akcii ( Kč), anualizováno 403 289 39,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 792 8 669 1,4 %
Počet poboček (KB v ČR) 399 396 +3
Počet bankomatů 698 686 +12
Počet klientů (KB) 1 601 000 1 577 000 +1,5 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. června 2012 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 128,2 miliardy Kč 12 %
– celkový počet 106 000 11 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 50,3 miliardy Kč -1 %
– celkový počet 131 000 -10 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 27,4 miliardy Kč -1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,1 miliardy Kč 6 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 211 000 -5 %
– z toho občanům 160 000 -4 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 428 000 -1 %
Předepsané pojistné (KP) 3,2 miliardy Kč -23 %

 

Finanční kalendář na rok 2012

  • 8. listopadu 2012: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2012 a za 3. čtvrtletí 2012