Komerční banka ke konci prvního čtvrtletí 2012 zvýšila objem poskytnutých úvěrů klientům meziročně o 13,1 % na 450,5 miliard Kč a vkladů od klientů o 5,3 % na 564,8 miliardy Kč. Skupina KB vykázala nárůst výnosů o 5,4 % díky vyšším úrokovým příjmům a ziskům z finančních operací. Provozní náklady rostly významně pomalejším tempem o 1,9 %. I přes stabilní kvalitu úvěrového portfolia se zvýšily náklady rizika o 14,6 %, neboť se letos neopakovaly loňské mimořádné příjmy z historických expozic. Čistý zisk Skupiny za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3 488 milionů Kč, což představuje ve srovnání se stejným obdobím loni mírný nárůst o 3,3 %. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky by vzrostl o 0,7 % na 3 385 milionů Kč.

Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč.

Hlavní obchodní úspěchy

  • Stálý růst objemu poskytnutých hypoték meziročně o 13,0 % na 126,5 miliard Kč a zlepšování tržního podílu Komerční banky.
  • Pokračující zvyšování objemu vkladů, s nejdynamičtějším růstem na spořicích účtech.
  • Zhodnocení klientských prostředků za rok 2011 o 2,04 % Penzijním fondem KB patří k dvěma nejlepším výsledkům ohlášeným českými penzijními fondy. Penzijní fond KB získal rovněž titul Penzijní fond roku 2012 – Česká republika od magazínu World Finance.
  • Komerční banka působila v únoru jako hlavní manažer historicky první emise slovenských státních dluhopisů denominovaných v českých korunách.

Komerční banka stále dokazuje schopnost rozvíjet úvěrování klientů a rozsah a kvalitu svých služeb, navzdory tomu, že se podle očekávání projevuje zpomalování českého hospodářství, zejména v oblasti poptávky podniků po nových úvěrech. Ačkoliv neočekáváme rychlé zlepšení, je většina klientů a samozřejmě i KB na stagnující ekonomické prostředí připravena a nevidím nyní nová rizika pro plnění našich letošních cílů. Pro vývoj v delším období bude mimo hospodářské situace v Evropě důležité ujasnění některých vládních iniciativ, jakými jsou plán ministerstva financí na stažení části depozit státních a samosprávných institucí z bankovního sektoru nebo na změnu koncepce stavebního spoření.

Henri Bonnet
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Průběžná data o ekonomických indikátorech za první měsíce roku 2012 vyvracela obavy z rychlého nástupu hluboké recese, ačkoliv výhled KB pro celý rok nadále očekává více či méně stagnující hospodářství, což ovlivní i vývoj úvěrů, depozit a úrokových měr.

Rozvoj portfolia klientů a distribučních sítí

Ke konci března 2012 obsluhovala Skupina KB 2,6 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 599 000 klientů, což je meziročně o 1,0 % více, z toho 1 335 000 byli občané. Dalších 263 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 642 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 515 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 283 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 699 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 074 000 na konci března 2012, což znamenalo 67,2 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 671 000 aktivních platebních karet, z toho 213 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 156 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 700 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 226 obchodních míst a 1 210 poradců. SG Equipment Finance poskytuje své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, ale také prostřednictvím sítě KB.

Dostatečná kapacita k financování českých podniků a spotřebitelů

Celkový hrubý objem úvěrůposkytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 13,1 % na 450,5 miliardy Kč. Rostlo jak úvěrování jednotlivců, tak i podniků a podnikatelů. Růst portfolia po odečtení příspěvku z akvizice společnosti SGEF v květnu 2011 dosáhl 10,8 %.

Celkový růst financování občanů byl tažen hypotékami, které zaznamenaly solidní prodeje i v prvním čtvrtletí 2012, díky nízkým úrokovým sazbám, poklesu cen nemovitostí a flexibilitě hypoték Komerční banky. Celkové portfolio hypoték rostlo meziročně o 13,0 % na 126,5 miliard Kč. Stoupl také objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou, oproti březnu 2011 o 1,5 %, a dosáhl 50,8 miliardy Kč. Spotřební financování však nepotvrdilo náznaky oživení z minulého roku, a objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX poklesl o 0,8 % na 26,8 miliardy Kč.

KB nadále podporovala své klienty a celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikatelským subjektům a korporacím vzrostl o výrazných 17,9 % na 243,7 miliardy Kč (růst bez příspěvku z akvizice společnosti SGEF činil 13,4 %). Z toho úvěrování podnikatelů a malých podniků vzrostlo o 6,6 % na 27,7 miliardy Kč a objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 8,5 % na 194,0 miliardy Kč. Zůstatek financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 37,5 % na 2,6 miliardy Kč a zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF činil na konci letošního března 19,4 miliardy Kč.

Silný růst vkladů ovlivněn sezónností v prvním čtvrtletí

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 5,3 % na 564,8 miliard Kč. Vklady občanů v KB se zvýšily o 5,3 % na 162,4 miliardy Kč a vklady podniků vzrostly o 6,5 % na 296,9 miliardy Kč. Potvrzením silného vztahu se zákazníky je pro KB solidní nárůst objemů na běžných účtech. Nejdynamičtějšího zvýšení dosáhly objemy na spořicích účtech.

Klientská aktiva v Penzijním fondu KB rostla o 7,6 % na 31,2 miliardy Kč. Penzijní fond KB zhodnotil prostředky svých klientů za rok 2011 o 2,04 %, což patří mezi dva nejlepší výsledky na českém trhu. Penzijní fond KB nadále intenzivně připravuje svou transformaci na penzijní společnost poskytující dodatečné penzijní spoření, a rovněž individuální penzijní spoření v rámci druhého pilíře reformovaného českého penzijního systému, a požádal již Českou národní banku o vydání příslušných licencí.

Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 2,5 % na 70,9 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 21,4 % na 25,1 miliardy Kč.

Nové produkty a služby Skupiny KB a získaná ocenění

Skupina KB představila v prvním čtvrtletí další novinky, které reagují na měnící se preference klientů. Výkyvy hodnoty finančních aktiv v době turbulencí na finančních trzích vedly ke zvýšení zájmu o investice do komodit. KB ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabídla v rámci pojištění Vital Invest možnost investovat do Zajištěného fondu Optimo Komodity, jehož výkonnost se odvíjí od vývoje komoditních indexů a zároveň klientům garantuje 100 % návratnost vložených prostředků ke dni splatnosti.

Zemědělci mohou snížit náklady na novou techniku při využití nového úvěrového produktu Agroúvěr PGRLF 3+ od společnosti SGEF s podporou od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR.

V únoru KB působila jako hlavní manažer historicky první emise státních dluhopisů Slovenské republiky v českých korunách, která byla určena pro české investory.

Skupina KB získala v průběhu čtvrtletí několik ocenění, k nimž patří dvojnásobný zisk titulu Penzijní fond roku v České republice, přičemž poprvé takto byl Penzijní fond KB vyhodnocen finančním portálem Global Banking and Finance Review a krátce nato i magazínem World Finance. Časopis Global Finance pak v březnu vyhlásil výsledky studie, podle níž je Komerční banka druhou nejbezpečnější bankou na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy za první tři měsíce roku 2012 vzrostly meziročně o 5,4 % na 8 395 milionů Kč. K růstu přispěly čisté úrokové výnosy díky nárůstu objemu poskytnutých úvěrů a vkladů, a čistý zisk z finančních operací se rovněž zvýšil. Naopak výnosy z poplatků pokračovaly v poklesu.

Největší podíl na celkových výnosech mají čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 3,2 % na 5 543 milionů Kč. Nárůst úrokových výnosů byl důsledkem zvýšení objemu poskytnutých úvěrů a přijatých depozit, naopak jej omezovaly dlouhodobě nízké úrokové sazby na finančním trhu. Průměrná čistá úroková marže poklesla na 3,2 % z 3,3 % v roce 2011.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 3,2 % na 1 807 milionů Kč, neboť se snížila průměrná výše účtovaných poplatků za transakce i za správu účtů. Naopak se zvýšil příjem za služby financování obchodu a rovněž příjem z úvěrových poplatků. Příjem z křížového prodeje zůstal na nízké úrovni, neboť prostředí bylo nadále nepříznivé zejména pro prodej podílových fondů.

Čistý zisk z finančních operací se zvýšil o významných 42,8 % na 1 018 milionů Kč. Příznivě se vyvíjela poptávka klientů po zajištění úrokových rizik a banka také realizovala některé větší transakce pro klienty, zejména v oblasti zajišťování a emise dluhopisů. Zisk z finančních operací příznivě ovlivnila v objemu 260 milionů Kč i úprava portfolia Penzijního fondu KB v návaznosti změny vyplývající z penzijní reformy.

Provozní náklady narostly meziročně o 1,9 % na 3 209 milionů Kč. V tom personální náklady stouply o 4,5 % na 1 677 milionů Kč při zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 2,4 % na 8 803. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o mírných 0,9 % na 1 132 milionů Kč, když vyšší náklady na marketing a dopady zvýšení DPH a inflace byly kompenzovány úsporami v ostatních oblastech. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ poklesly o  4,8 % na 401 milionů díky ukončení odepisování některých aktiv a prodloužení životnosti vybraného softwarového vybavení.

Hrubý bankovní příjem za první čtvrtletí 2012 vzrostl meziročně o 7,6 % na 5 186 milionů Kč.

Čistá tvorba opravných položek na ztráty z úvěrů odrážela na jedné straně trend zlepšování kvality úvěrového portfolia a zvětšování jeho velikosti, na druhé straně se v prvních třech měsících 2012 neopakovaly mimořádné příjmy z rozpuštění opravných položek v případě úspěšné restrukturalizace historických korporátních expozic. Celkové náklady rizika proto vzrostly o 14,6 % na 628 milionů Kč, přičemž po očištění o uvedené mimořádné příjmy došlo k meziročnímu snížení ve všech hlavních oblastech, s výjimkou hypoték občanům. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření zůstaly téměř nezměněny na 56 bazických bodech ve srovnání s 55 bazickými body v prvním čtvrtletí 2011.

Daň z příjmu stoupla o 1,4 % na 719 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3 549 milionů Kč, tedy ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 4,2 % více. Z této částky náleželo 61 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 488 milionů Kč (meziročně více o 3,3 %).

Srovnatelným obdobím u položek rozvahy je podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2011, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. březnu 2012 nepatrně snížil o 0,2 % a dosáhl 753,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám mírně vzrostly o 0,5 % na 101,9 miliardy. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se zvýšily o 3,2 % na 60,9 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 0,8 % na 35,2 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky ve výši 433,9 miliardy Kč zůstaly na úrovni konce roku 2011. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek zůstala beze změny na 450,5 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,4 % (411,9 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,9 % (12,8 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 25,8 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,8 miliardy Kč, což je o 1,1 % vice než na konci roku 2011.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 2,9 % na 129,6 miliardy Kč. Naprostou většinu portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 128,9 miliardy Kč. Z tohoto objemu 82,5 miliard Kč tvořila hodnota českých státních dluhopisů a 25,2 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných zahraničními státy. Komerční banka se v březnu rozhodla zúčastnit výměny řeckých státních dluhopisů v rámci účasti soukromého sektoru na pomoci Řecké republice (PSI). Ve výměně obdržela KB část hodnoty původní angažovanosti v dluhopisech vydaných Evropským nástrojem finanční stability (EFSF) splatných do dvou let, jejichž účetní hodnota na konci března činila 1,0 miliard Kč. Účetní hodnota zbývající angažovanosti vůči Řecku v nových státních dluhopisech činila na konci března 0,4 miliardy Kč. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů tvořila 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti klesl o 1,6 % na 3,3 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku klesla o 1,2 % na 6,9 miliardy Kč, zatímco hodnota dlouhodobého nehmotného majetku o 0,2 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizice Modré pyramidy a společnosti SGEF, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků klesl ve srovnání s koncem roku 2011 o 0,8 % na 667,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 0,7 % na 564,8 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 0,8 % na 18,5 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a deposit dosáhla 76,8 % a po vyloučení klientských aktiv v Penzijním fondu KB, která budou v souvislosti s transformací fondu od roku 2013 dekonsolidována, činila 81,0 %. V lednu 2012 splatila KB celý objem podřízeného dluhu ve výši 6,0 miliard Kč.

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl meziročně o 5,4 % na 86,2 miliardy Kč, byl ovlivněn především tvorbou čistého zisku a nárůstem přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů o 1,4 miliardy Kč. K 31. březnu 2012 KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2012 činil 49,7 miliardy Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej II, dosahovaly vysoké úrovně 13,6 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu za první čtvrtletí roku 2012 dosáhla 17,1 % a rentabilita průměrných aktiv 1,8 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 1,8 % a rentabilita průměrných aktiv 16,0 %.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2012 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. března 2012 1. ledna – 31. března 2011 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 543 5 372 3,2 %
Čisté poplatky a provize 1 807 1 866 -3,2 %
Čistý zisk z finančních operací 1 018 713 42,8 %
Ostatní výnosy 27 15 80,0 %
Čisté provozní výnosy 8 395 7 966 5,4 %
Personální náklady -1 677 -1 605 4,5 %
Všeobecné provozní náklady -1 132 -1 122 0,9 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -401 -421 -4,8 %
Provozní náklady -3 209 -3 148 1,9 %
Hrubý provozní zisk 5 186 4 818 7,6 %
Náklady rizika -628 -548 14,6 %
Čistý provozní zisk 4 558 4 270 6,7 %
Zisk z majetkových účastí 26 19 36,8 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -316 -175 80,6 %
Čistý zisk před zdaněním 4 268 4 114 3,7 %
Daň z příjmů -719 -709 1,4 %
Čistý zisk 3 549 3 406 4,2 %
Menšinový zisk 61 30 103,3 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 488 3 376 3,3 %
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. března 2012 31. prosince 2011 Změna od zač. roku
Aktiva 753 552 754 810 -0,2 %
Hotovost a účty u centrálních bank 12 084 16 980 -28,8 %
Pohledávky za bankami 101 944 101 393 0,5 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 433 878 434 386 -0,1 %
Cenné papíry 168 097 164 260 2,3 %
Ostatní aktiva 37 548 37 791 -0,6 %
Pasiva 753 552 754 810 -0,2 %
Závazky vůči bankám 37 940 37 454 1,3 %
Závazky vůči klientům 564 773 560 700 0,7 %
Emitované cenné papíry 18 490 18 338 0,8 %
Ostatní pasiva 46 118 50 465 -8,6 %
Podřízený dluh 0 6 002 Splacen
Vlastní kapitál celkem 86 230 81 850 5,4 %
Hlavní ukazatele 31. března 2012 31. března 2011 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 13,6 % 15,5 % Pokles
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 13,6 % 14,2 % Pokles
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 29,2 27,0 8,2 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 24,6 22,5 9,4 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,2 % 3,3 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 76,8 % 71,4 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v PF KB) 81,0 % 75,5 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 38,2 % 39,5 % Pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 17,1 % 17,9 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,8 % 1,9 % Pokles
Zisk na akcii ( Kč), anualizováno 369 356 3,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 803 8 600 2,4 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 395 +3
Počet bankomatů 699 680 +19
Počet klientů (KB) 1 599 000 1 583 000 +1,0 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. března 2012 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 126,5 miliardy Kč 13 %
– celkový počet 103 000 12 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 50,8 miliardy Kč 1 %
– celkový počet 136 000 -8 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 26,8 miliardy Kč -1 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 27,7 miliardy Kč 7 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 213 000 -3 %
– z toho občanům 161 000 -1 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 458 000 0 %
Předepsané pojistné (KP) 1,8 miliardy Kč -14 %

Finanční kalendář na rok 2012

  • 1. srpen 2012: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2012 a za 2. čtvrtletí 2012
  • 8. listopadu 2012: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2012 a za 3. čtvrtletí 2012