KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %. Celkový objem vkladů stoupl o silná 4,2 %. Výnosy se zvýšily jen mírně, o 1,2 %, neboť jejich růst omezovaly především přetrvávající nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč. Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB oceněny na 25 % jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011 dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.

Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč

Na základě solidních výsledků v roce 2011 a silné kapitálové pozice KB, a s ohledem na vývoj ekonomického a regulatorního prostředí, jakož i kapitálových potřeb pro další růst banky, představenstvo Komerční banky rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 6 082 milionů Kč, což je 160 Kč na jednu akcii a představuje výplatní poměr 64,2 % z čistého zisku náležejícího akcionářům Banky. To odpovídá hrubému dividendovému výnosu 4,8 % ve srovnání s uzavírací cenou akcie na konci roku 2011.

Úspěšné obchodní výsledky v roce 2011

  • Skupina KB v roce 2011 obsluhovala 2,6 milionů klientů. Samotná KB měla 1 602 000 klientů, což je v meziročním srovnání o 12 000 více.
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům vzrostl o výrazných 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Narostlo úvěrování všech segmentů zákazníků. 
  • Nejdynamičtější růst vykázaly hypotéky, jejichž objem vzrostl o 13,6 % na 124,1 miliardy Kč. Flexibilní a výhodné vlastnosti hypoték KB podpořily nárůst podílu Komerční banky na hypotečním trhu.
  • Jak občané, tak i podnikoví zákazníci upřednostňovali bezpečné uložení svých prostředků, což přispělo k růstu celkového objemu depozit ve Skupině KB o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Největší podíl na celkovém nárůstu vkladů měly běžné a spořicí účty.

Pevné základy pro další rozvoj

  • Odhodlání Komerční banky vytvářet dlouhodobá vzájemně prospěšná partnerství se svými klienty zůstává i nadále základem její strategie.
  • Banka si udržuje solidní kapitálovou vybavenost (s celkovou kapitálovou přiměřeností 14,6 % a ukazatelem jádrového Tier 1 kapitálu na 13,4 %) a vynikající likviditu (s poměrem úvěrů a vkladů 77,5 %). Volné zdroje KB převážně umísťuje v operacích s Českou národní bankou a s českými vládními dluhopisy.
  • V listopadu 2011 zvítězila Komerční banka v desátém ročníku soutěže Banka roku, organizované společností Fincentrum. Banka byla oceněna pro svoji stabilitu, spolehlivost a inovativní přístup. V dosavadní desetileté historii ankety zvítězila Komerční banka již počtvrté.

Finanční výsledky Komerční banky za rok 2011 dosvědčují stabilitu a konkurenceschopnost Banky. Podařilo se nám rozšířit naši klientskou základnu a rozvinout portfolio poskytovaných služeb. Díky tomu jsme mohli zvýšit financování našich zákazníků a celé české ekonomiky. Zároveň se mírně zvýšila vnitřní profitabilita KB, a dokonce i vykázaný zisk, navzdory významnému a výjimečnému odpisu řeckých státních dluhopisů, zůstal solidní. Pro mě to jsou jasné doklady toho, že strategie, která byla revidována v roce 2010, je správně nastavena a náš model univerzálního bankovnictví poskytuje solidní základnu pro dosahování našich podnikatelských cílů. Jsem přesvědčen, že jsme na dobré cestě splnit náš hlavní cíl: být na trhu referenční bankou, která stojí při svých klientech v dlouhodobě vzájemně prospěšných partnerstvích, a která klientům stále přináší výhodné a spolehlivé služby.

Henri Bonnet
Předseda představenstva a generální ředitel

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Podle předběžných odhadů česká ekonomika v roce 2011, i přes mírné zakolísání ve třetím čtvrtletí, pokračovala v mírném růstu, především díky průmyslové výrobě. Na bankovním trhu byla poptávka po úvěrech poměrně odolná, jak ze strany podniků, tak od občanů. Protože však ekonomika eurozóny, hlavního odbytiště České republiky, již v závěru roku 2011 pravděpodobně vstoupila do recese, dá se tak očekávat, že ekonomická aktivita a poskytování úvěrů v české ekonomice v roce 2012 zpomalí.

Skupina Komerční banky zaznamenala velmi dobré obchodní výsledky v roce 2011

Ke konci roku 2011 obsluhovala Skupina KB 2,6 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 602 000 klientů, což je meziročně o 0,8 % více, z toho 1 336 000 byli občané. Dalších 266 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 649 000 zákazníků a penzijní připojištění u Penzijního fondu KB využívalo 508 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 288 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 398 bankovních poboček (včetně jedné v Bratislavě), 693 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 061 000 na konci roku 2011, což znamenalo 66,2 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 662 000 aktivních platebních karet, z toho 216 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 157 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 900 obchodníků. Zákazníci Modré pyramidy měli k dispozici 229 obchodních míst a 1 298 poradců. SG Equipment Finance poskytuje své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, ale také prostřednictvím sítě KB.

Komerční banka zvýšila financování českých podniků a spotřebitelů

Celkový hrubý objem úvěrůposkytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Růst úvěrování bez zahrnutí přínosu z květnové akvizice společnosti SGEF dosáhl 10,0 %. Úvěry rostly ve všech segmentech.

Nejdynamičtější součástí portfolia byly hypotéky. Poptávka po nich byla podpořena nižšími cenami nemovitostí, nízkými úrokovými sazbami a očekávaným zvýšením sazby DPH v roce 2012 a 2013. Celkové portfolio hypoték rostlo meziročně o 13,6 % na 124,1 miliardy Kč. Výhodné a flexibilní vlastnosti hypoték KB pomohly zvýšit podíl Komerční banky na hypotečním trhu. Objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou stoupl o 3,4 % a dosáhl 51,4 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů (poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX), ovlivněn přetrvávající nejistotou na trhu práce, mírně poklesl o 0,3 % na 28,2 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 16,0 % na 244,7 miliardy Kč. Bez zahrnutí vlivu akvizice SGEF růst dosáhl 8,7 %. V rámci podnikatelských segmentů úvěrování podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 8,2 % na 27,8 miliardy Kč a objem úvěrů poskytnutých korporátním klientům KB v České republice a na Slovensku vzrostl o 5,6 % na 193,7 miliardy Kč. Objem zůstatků financování od společnosti Factoring KB vzrostl o 47,2 % na 2,8 miliardy Kč, zatímco zůstatek úvěrového a leasingového financování společností SGEF činil ke konci roku 20,4 miliardy Kč.

Růst objemu vkladů zrychlil

Konsolidovaný objem vkladů vzrostl meziročně o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Vklady občanů v KB se zvýšily o 4,1 % na 159,9 miliardy Kč a vklady podniků vzrostly o 5,0 % na 295,1 miliardy Kč. V rámci své depozitní báze zaznamenala KB robustní růst objemů na běžných účtech, a nejdynamičtějšího růstu dosáhly spořicí účty, částečně díky přesunu z termínovaných vkladů.

Klientská aktiva v Penzijním fondu KB rostla o 5,7 % na 30,4 miliardy Kč. Po přijetí důchodové reformy Parlamentem České republiky připravuje Penzijní fond KB v roce 2012 svou transformaci na penzijní společnost poskytující dodatečné penzijní spoření, a rovněž individuální penzijní spoření v rámci druhého pilíře reformovaného českého penzijního systému.

Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 2,7 % na 70,9 miliardy Kč. Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 24,4 % na 23,9 miliardy Kč. Nově předepsané pojistné pokleslo ve srovnání s rokem 2010 o 23,7 % na 6,9 miliardy Kč, z toho pojistné v životním pojištění činilo 6,6 miliardy Kč.

Úsilí přinášet inovace a ocenění spolehlivosti Skupiny

V rámci úsilí Skupiny neustále zvyšovat spokojenost svých zákazníků a hodnotu svých služeb pro klienty, Komerční pojišťovna výrazně rozšířila ochranu poskytovanou pojištěním platebních karet Merlin, a to bez ohledu, zda byla karta vydána KB nebo jinou bankou. Vylepšená podoba pojištění Merlin poskytuje ochranu před důsledky zneužití platební karty v případě její ztráty nebo krádeže, nově se rovněž vztahuje na ztrátu nebo krádež osobních věcí a také hotovosti vybrané kartou.

V listopadu 2011 získala Komerční banka v soutěži pořádané společností Fincentrum prestižní ocenění Banka roku. Odborná porota ocenila stabilitu a spolehlivost KB, přístup zaměřený na klienty, i inovace v produktové nabídce. Dále magazín Global Finance vyhodnotil KB jako nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Penzijní fond KB získal od portálu Global Banking and Finance Review ocenění Nejlepší penzijní fond v České republice.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Celkové provozní výnosy vzrostly v roce 2011 meziročně o 1,2 % na 32 764 miliony Kč. Růst táhly čisté úrokové výnosy podpořené objemy poskytnutých úvěrů a vkladů. Čistý zisk z finančních operací také přispěl pozitivně. Na druhou stranu výnosy z poplatků významně poklesly.

Čisté úrokové výnosy, které mají největší podíl na celkových výnosech, vzrostly o 3,5 % na 22 190 milionů Kč. Nárůst úrokových výnosů byl důsledkem zvýšení objemu poskytnutých úvěrů a depozit, naopak jej omezovaly dlouhodobě nízké úrokové sazby na finančním trhu. Výsledek dále nepříznivě ovlivnil meziroční nárůst povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 %.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 5,4 % na 7 305 milionů Kč zejména v důsledku poklesu průměrné výše účtovaných poplatků a vyšších provizí placených třetím stranám za prodeje hypoték. Rovněž poklesly poplatky z křížového prodeje a to především kvůli nepříznivému prostředí pro prodej podílových fondů v roce 2011.

Čistý zisk z finančních operací se mírně zvýšil o 0,7 % na 3 157 milionů Kč. KB zaznamenala ve druhé polovině roku mírné zlepšení poptávky po zajištění měnového a úrokového rizika a zaměřila se na zajišťovací produkty s vyšší přidanou hodnotu, což také přispělo k růstu výnosů.

Pro Komerční banku byl rok 2011 rokem investic do budoucího růstu. Banka významně zvýšila výdaje zaměřené na další zlepšování odborných kompetencí svých zaměstnanců, rozvoj kanálů přímého bankovnictví a také na optimalizaci infrastruktury a vnitřních procesů. Toto úsilí přispělo spolu s akvizicí SGEF k navýšení provozních nákladů meziročně o 6,5 % na 13 490 milionů Kč. Srovnávací základna z roku 2010 byla rovněž ovlivněna pozitivní jednorázovou položkou v oblasti personálních nákladů a také kladným výsledkem z prodeje několika budov. Personální náklady stouply o 7,4 % na 6 526 milionů Kč v důsledku zvýšení průměrného počtu zaměstnanců o 1,3 %, mírného nárůstu mezd, a výrazný podíl na meziročním růstu měly jednorázové položky, které ovlivnily pozitivně výsledek v roce 2010, jako bylo rozpuštění rezervy na bonusy a sociální pojištění. Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 3,8 % na 5 155 milionů Kč, když vzrostly náklady související s prodejem bankovních produktů a na údržbu majetku. Náklady v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stouply o 11,4 % na 1 809 milionů Kč v důsledku investic do vylepšování přímých kanálů a softwarového vybavení a rovněž proto, že v roce 2010 zde Banka zaúčtovala pozitivní výsledek z prodeje nepotřebných budov ve výši 71 milionů Kč.

Hrubý bankovní příjem v roce 2011 poklesl meziročně o 2,3 % na 19 274 miliony Kč.

Čistá tvorba opravných položek na ztráty z úvěrů odrážela trend zlepšování kvality úvěrového portfolia a klesla o 36,2 % na 1 988 milionů Kč. Zejména v segmentu podniků postupně klesal počet nových případů, kdy klient nedodržel svůj závazek. V několika jednotlivých případech Komerční banka rozpustila část opravných položek poté, co obdržela splátky převyšující nekrytou část expozice. Avšak zlepšení v drobném bankovnictví bylo méně výrazné, a to v důsledku zhoršení výsledků vymáhání u hypoték.

Celkové náklady rizika se však výrazně zvýšily – o 136,3 % na 7 325 milionů Kč – v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů, které drží Komerční banka ve své bankovní knize, o 5 355 milionů Kč. KB se rozhodla ocenit tyto dluhopisy k 31. prosinci 2011 na základě konzervativní analýzy kreditního rizika Řecké republiky, která zahrnovala předpoklady o podmínkách, jako jsou úrokové míry, doby splatnosti a velikost nominálních odpisů, které mohou vyplynout z probíhajícího jednání o účasti soukromých investorů na restrukturalizaci řeckého vládního dluhu. KB zaúčtovala snížení hodnoty řeckých dluhopisů v rozsahu celkem představujícím 75 % jejich nominální hodnoty. Účetní hodnota dluhopisů po snížení je na relativně limitované úrovni 2,1 miliardy Kč. Celkové náklady rizika v relativním vyjádření vzrostly v roce 2011 na 175 bazických bodů. Náklady rizika z úvěrování klesly na 48 bazických bodů ve srovnání s 80 bazickými body v roce 2010.

Čistý zisk Skupiny KB v roce 2011 dosáhl 9 717 milionů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem o 27,5 % méně. Z této částky náleželo 243 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB a zisk náležející akcionářům Banky činil 9 475 milionů Kč (což představuje meziroční pokles o 28,9 %).

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. prosinci 2011 zvýšil meziročně o 8,1 % a dosáhl 754,8 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám klesly o 9,6 % na 101,4 miliardy. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací, které se snížily o 16,9 % na 59,0 miliardy Kč.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů stoupla o 2,7 % na 34,9 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny.

Celkové čisté úvěry a pohledávky narostly o 12,9 % na 434,4 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek rovněž narostla, a to o 12,7 % na 450,5 miliardy Kč. Rozdíl v tempu růstu je důsledkem zvýšení kvality portfolia. Podíl standardních úvěrů v této částce činil 91,0 % (410,2 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 3,2 % (14,6 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 25,7 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 16,6 miliardy Kč, což je o 8,4 % vice než na konci roku 2010.

Portfolio realizovatelných cenných papírů vzrostlo o 8,2 % na 126,0 miliard Kč. Naprostou většinu portfolia tvořily dluhové cenné papíry v objemu 125,3 miliardy Kč. Z tohoto objemu 78,5 miliardy Kč připadlo na české státní dluhopisy a 25,6 miliardy Kč na zahraniční státní dluhopisy. Účetní hodnota řeckých státních dluhopisů v bankovní knize Komerční banky činila 2,1 miliardy Kč, což odpovídá 25 % jejich nominální hodnoty. Účetní hodnota akcií a účastnických cenných papírů v portfoliu realizovatelných cenných papírů tvořila 0,7 miliardy Kč.

Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti klesl o 50,0 % na 3,4 miliardy Kč. Celé toto portfolio je tvořeno dluhopisy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku klesla o 2,0 % na 6,9 miliardy Kč, zatímco hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 2,4 % na 3,8 miliardy Kč. Velikost goodwillu se zvýšila o 5,7 % na 3,8 miliardy Kč díky akvizici společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Objem závazků stoupl ve srovnání s koncem roku 2010 o 8,2 % na 673,0 miliard Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 4,2 % na 560,7 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 5,2 % na 18,3 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a deposit dosáhla výborných 77,5 %. Zůstatek přijatého podřízeného dluhu na konci roku 2011 zůstal nezměněný na 6,0 miliardách Kč, nicméně v prosinci 2011 KB oznámila, že hodlá využít možnost splatit podřízený dluh společnosti Société Générale. Dluh byl splacen v lednu 2012.

Vývoj vlastního kapitálu Skupiny KB, který vzrostl meziročně o 7,6 % na 81,9 miliardy Kč, byl ovlivněn především tvorbou čistého zisku, výplatou dividend v květnu ve výši 10,2 miliardy Kč a nárůstem přecenění zajišťovacích instrumentů o 5,9 miliardy Kč. K 31. prosinci 2011 KB držela 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci roku 2011 činil 55,6 miliardy Kč a kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle standardů Basilej II dosahovala vysoké úrovně 14,6 %, přičemž ukazatel jádrového Tier 1 byl na 13,4 %.

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu v roce 2011 dosáhla 12,3 % a rentabilita průměrných aktiv 1,3 %. Po očištění o vliv mimořádných položek dosahovala rentabilita průměrného vlastního kapitálu 17,1 % a rentabilita průměrných aktiv 1,9 %.

PŘÍLOHA:

Konsolidované hospodářské výsledky k 31. prosinci 2011 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
1. ledna – 31. prosince 2011 1. ledna – 31. prosince 2010 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 22 190 21 431 3,5 %
Čisté poplatky a provize 7 305 7 725 -5,4 %
Čistý zisk z finančních operací 3 157 3 135 0,7 %
Ostatní výnosy 111 95 16,8 %
Čisté provozní výnosy 32 764 32 386 1,2 %
Personální náklady -6 526 -6 076 7,4 %
Všeobecné provozní náklady -5 155 -4 967 3,8 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -1 809 -1 624 11,4 %
Provozní náklady -13 490 -12 666 6,5 %
Hrubý provozní zisk 19 274 19 720 -2,3 %
Náklady rizika -7 325 -3 100 136,3 %
Čistý provozní zisk 11 949 16 620 -28,1 %
Zisk z majetkových účastí 81 75 8,0 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -575 -621 -7,4 %
Čistý zisk před zdaněním 11 455 16 075 -28,7 %
Daň z příjmů -1 738 -2 665 -34,8 %
Čistý zisk 9 717  13 410  -27,5 % 
Menšinový zisk 243 80 203,8 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 9 475  13 330  -28,9 % 
Rozvaha
(mil. Kč, neauditované)
31. prosince 2011 31. prosince 2010 Meziroční změna
Aktiva 754 810 698 014 8,1 %
Hotovost a účty u centrálních bank 16 980 13 689 24,0 %
Pohledávky za bankami 101 393 112 179 -9,6 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 434 386 384 593 12,9 %
Cenné papíry 164 260 157 160 4,5 %
Ostatní aktiva 37 791 30 392 24,3 %
Pasiva 754 810 698 014 8,1 %
Závazky vůči bankám 37 454 29 073 28,8 %
Závazky vůči klientům 560 700 538 051 4,2 %
Emitované cenné papíry 18 338 17 431 5,2 %
Ostatní pasiva 50 465 31 379 60,8 %
Podřízený dluh 6 002 6 001 0,0 %
Vlastní kapitál celkem 81 850 76 078 7,6 %
Hlavní ukazatele 31. prosince 2011 31. prosince 2010 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB, Basilej II) 14,6 % 15,3 % Pokles
Přiměřenost Tier 1 (ČNB, Basilej II) 13,4 % 14,0 % Pokles
Celkový kapitálový požadavek (miliard Kč) 30,4 27,5 10,9 %
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku (miliard Kč) 25,8 23,3 10,8 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. aktiva nesoucí úrok) 3,3 % 3,3 % Růst
Poměr čistých úvěrů a depozit 77,5 % 71,5 % Růst
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,2 % 39,1 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE), anualizováno 12,3 % 18,7 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA), anualizováno 1,3 % 1,9 % Pokles
Zisk na akcii (Kč), anualizováno 250 351 -28,8 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 735 8 619 1,3 %
Počet poboček (KB v ČR) 397 395 +2
Počet bankomatů 693 677 +16
Počet klientů (KB) 1 602 000 1 590 000 +0,8 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. prosince 2011 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 124,1 miliardy Kč 14 %
– celkový počet 101 000 13 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 51,4 miliardy Kč 3 %
– celkový počet 139 000 -7 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,2 miliardy Kč 0 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 27,8 miliardy Kč 8 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 216 000 -5 %
– z toho občanům 163 000 -3 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 446 000 0 %
Předepsané pojistné (KP) 6,9 miliardy Kč -24 %

 

Finanční kalendář na rok 2012

  • 3. května 2012 – zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2012
  • 1. srpen 2012 – zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2012 a za 2. čtvrtletí 2012
  • 8. listopadu 2012 – zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2012 a za 3. čtvrtletí 2012