Mezi zástupci jednotlivých hospodářských odvětví existují významné rozdíly v očekávání vývoje ekonomické situace v nejbližších měsících. Vyplývá to z průzkumu Société Générale Equipment Finance mezi významnými tuzemskými firmami. 54 % dotázaných firem neočekává v letošním roce žádné znatelné změny k lepšímu, horší podmínky očekává třetina respondentů.

Cílem výzkumu bylo zjistit ochotu firem investovat do dalšího rozvoje a růstu. Société Générale Equipment Finance oslovila více než čtyři stovky firem z oboru strojírenství, dopravy, stavebnictví a zemědělství.

Nejpesimističtěji vidí svou budoucnost stavitelé a zemědělci. Celkové zhoršení situace na trhu očekává 53 % dotázaných stavebních firem a 44 % zemědělců. Výrazně lépe vidí své vyhlídky firmy z oboru strojírenství (zde očekává zhoršení pouze 23 % firem) a dopravy (18 %). Zlepšení situace na trhu očekává pouze 6 % stavebních firem a zemědělců, 15 % strojírenských firem a 21 % dopravců.

Určité zlepšení vyhlídek ekonomiky přesto signalizuje očekávání firem v oblasti poptávky po jejich produktech. Růst poptávky očekává přibližně pětina strojírenských firem, 18 % dopravců a 17 % zemědělců. Opatrní jsou i v tomto ohledu stavitelé, kde očekává růst poptávky po službách pouze 6 % dotázaných firem.

„Velmi zajímavé výsledky přinesla anketa v segmentu dopravců. Jsou optimističtí ve svých vyhlídkách a pokles poptávky po službách u nich očekává pouze 11 % dotázaných manažerů, což je nejméně ze všech sektorů. Také proto plánuje 59 % dotázaných dopravců zachovat investice na úrovni loňského roku, dalších 13 % pak investice dokonce zvýší,“ uvedl k výsledkům výzkumu Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii a marketing SGEF.

Nejsmělejší plány v oblasti investic mají strojírenské firmy. Zvýšení investic plánuje 19 % dotázaných firem z oboru, zachování loňské úrovně investic 69 %. V kontrastu s pesimistickým očekáváním vývoje trhu i poptávky po službách plánují do obnovy a rozvoje investovat také zemědělci – vyšší investice plánuje 11 % z nich, zachování na úrovni loňského roku 67 %.

„Zemědělci umí dlouhodobě velmi dobře spravovat své finance. Jsou úspěšní v získávání různých podpor a dotací, které investice do obnovy a rozvoje usnadňují. Příkladem výhodného financování investic zemědělců je například náš AGROÚVĚR PGRLF 3+, který snižuje náklady na financování nové zemědělské techniky na minimum,“ doplnil Zdeněk Kejval.

Hlavní překážkou investic jsou pro dotázané firmy nejčastěji stagnace ekonomiky a úspory na straně odběratelů. Často zmiňovaná je také levná zahraniční konkurence a špatná politika státu. Naopak růst poptávky, který umožní investovat do rozvoje, zdůvodňují firmy nejčastěji inovacemi produktů a služeb, zvýšeným zájmem odběratelů na koncových trzích, rozšířením výrobních kapacit a vstupem na nové trhy.