Nadace Komerční banky JISTOTA finančně podpořila SOS Dětské vesničky. Částka 300 tisíc korun půjde na rekonstrukci domu pro projekt SOS Sluníčko II.

Zařízení SOS Sluníčko bylo otevřeno v karlovarském Doubí v červnu 2013. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je připraveno okamžitě přijmout děti, které jsou v nouzi. Kapacita SOS Sluníčka je 8 dětí, starají se o ně nepřetržitě 4 tety, které dětem pomáhají překonat úskalí odloučení od rodiny.

„Naším úkolem je nejen pomoci dětem překonat odloučení od rodičů, ale také tuto dobu zkrátit na minimum. S rodinou dítěte proto pracuje sociální pracovnice, díky jejíž práci se děti mohou vrátit co nejdříve zpět k rodičům. Naši terénní pracovníci pomáhají zájemcům s jejich finanční i rodinnou situací. Často jsou pak prostředníky mezi rodinou, úřady a finančními institucemi.,“ vysvětluje ředitel SOS Dětských vesniček Petr Lužný.

„SOS Dětské vesničky patří k projektům, které Nadace KB JISTOTA podporuje opakovaně. Oceňujeme vytrvalou snahu pracovníků a partnerů SOS Dětských vesniček vytvářet rodinné prostředí pro děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu a často nemají možnost být umístěny v adoptivní či pěstounské péči,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota.

Nadace Komerční banky JISTOTA patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. V roce 2012 poskytla 56 darů v hodnotě přes 7,5 milionů korun. Za posledních 10 let pak rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejňuje Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách www.nadacejistota.cz.