Dar 300 000 Kč od Nadace KB Jistota pomůže rozvoji projektu SOS Dětské vesničky

Tisková zpráva

Nadace Komerční banky JISTOTA finančně podpořila SOS Dětské vesničky. Částka 300 tisíc korun půjde na rekonstrukci domu pro projekt SOS Sluníčko II.

Zařízení SOS Sluníčko bylo otevřeno v karlovarském Doubí v červnu 2013. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je připraveno okamžitě přijmout děti, které jsou v nouzi. Kapacita SOS Sluníčka je 8 dětí, starají se o ně nepřetržitě 4 tety, které dětem pomáhají překonat úskalí odloučení od rodiny.

„Naším úkolem je nejen pomoci dětem překonat odloučení od rodičů, ale také tuto dobu zkrátit na minimum. S rodinou dítěte proto pracuje sociální pracovnice, díky jejíž práci se děti mohou vrátit co nejdříve zpět k rodičům. Naši terénní pracovníci pomáhají zájemcům s jejich finanční i rodinnou situací. Často jsou pak prostředníky mezi rodinou, úřady a finančními institucemi.,“ vysvětluje ředitel SOS Dětských vesniček Petr Lužný.

„SOS Dětské vesničky patří k projektům, které Nadace KB JISTOTA podporuje opakovaně. Oceňujeme vytrvalou snahu pracovníků a partnerů SOS Dětských vesniček vytvářet rodinné prostředí pro děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu a často nemají možnost být umístěny v adoptivní či pěstounské péči,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota.

Nadace Komerční banky JISTOTA patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. V roce 2012 poskytla 56 darů v hodnotě přes 7,5 milionů korun. Za posledních 10 let pak rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejňuje Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách www.nadacejistota.cz.