Chuť českých firem a podnikatelů investovat do obnovy a rozvoje svého majetku v letošním roce poroste. Vyplývá to alespoň z rozsáhlého výzkumu Société Générale Equipment Finance (SGEF), podle kterého plánuje letos do majetku významněji investovat 66 % stávajících klientů společnosti.

V rámci výzkumu byli kontaktováni všichni aktivní klienti SGEF. Více než 50 % z nich se zúčastnilo a odpovědělo na 11 otázek, kterými SGEF pravidelně sleduje spokojenost svých klientů s úrovní poskytovaných služeb.

Nejdůležitějším faktorem při výběru SGEF coby partnera v oblasti financování se stala pro 28 % dotázaných klientů cenová nabídka. U pětiny klientů rozhodla rychlost schvalovacího procesu, u 16 % kvalita a chování obchodního manažera. V součtu 25 % klientů vybralo SGEF na základě referencí a díky silnému finančnímu zázemí.

„Výzkum potvrdil správné rozhodnutí v podobě hlubší integrace SGEF do skupiny Komerční banky v polovině roku 2011. Celých 57 % nových klientů se o možnostech financování se SGEF dozvědělo právě od bankovního poradce Komerční banky,“ uvedl Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii a marketing. Druhým nejdůležitějším zdrojem informací je podle klientů dodavatel financovaného majetku, na třetím místě uvádějí doporučení od jiné společnosti.

Důležitým parametrem klientského výzkumu je sledování názoru klientů na schvalovací proces. „SGEF patří ke společnostem, u kterých je schvalovací proces rychlý a transparentní. Za jednodušší než u konkurence považuje schvalovací procesy SGEF celých 34 % současných klientů,“ dodal Kejval. Dalších 30 % dotázaných klientů považuje schvalovací proces za podobný jiným společnostem, 29 % tuto otázku nedokázalo posoudit.