Factoring KB, a.s. se stal v dubnu 2013 plnohodnotným členem celosvětové sítě factoringových společností Factors Chain International (FCI).

Dosavadní přidružené členství společnosti Factoring KB bylo od dubna 2013 změněno na status plnohodnotného členství s plným volebním právem. Factoring KB se tak stal teprve třetím subjektem na českém trhu splňujícím podmínky FCI „full membership“. Těmi se rozumí zejména poskytování exportního i importního factoringu v určeném minimálním ročním objemu a získání písemného vyjádření podpory od několika faktorů, kteří nejsou vlastnicky propojeni a se kterými daný kandidát spolupracuje.

„K členství vedl jak rostoucí objem obchodů v exportním a importním factoringu generovaný v rámci této sítě, tak vzrůstající postavení společnosti z hlediska finanční síly i pozice na trhu, a v neposlední řadě také stoupající úroveň poskytovaných služeb. Jsem potěšen, že se nám podařilo tohoto statutu v rámci FCI dosáhnout. Pootevřené dveře mezinárodního obchodu, resp. exportního i importního factoringového obchodování se nám tak otevřely dokořán,“ uvedl Miloslav Kukla, předseda představenstva a ředitel společnosti Factoring KB.

Factors Chain International (FCI), byl založen roku 1968 jako světová organizace zastřešující nezávislé factoringové společnosti a je to nejrozsáhlejší síť svého druhu s více než 266 členy v 73 zemích světa. Kandidáti na členství musí splňovat přísná kritéria jak z hlediska silného finančního postavení, tak závazkem k vysoké úrovni služeb. Členové komunikují prostřednictvím standardního elektronického systému a přistupují ke společnému globálnímu etickému kodexu. Centrála v Amsterdamu úzce spolupracuje s členy FCI z různých kontinentů, což svědčí o globálním významu této organizace.