Komerční banka nově nabízí městům a obcím zvýhodněné úvěry v rámci programu EuroMuni. Zvýhodnění je poskytováno díky spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy a umožňuje municipálním klientům výjimečnou možnost snížení nákladů na financování rozvojových projektů.

Prostředky z programu EuroMuni jsou určeny na financování rozvojových projektů měst a obcí. Celý proces je velmi jednoduchý, klient komunikuje jen s Komerční bankou, která zajistí všechnu potřebnou administrativu.

Města a obce prostřednictvím programu EuroMuni získají nižší úrokovou sazbu úvěru až o 0,22% p.a. Výše zvýhodnění závisí na podílu zdrojů CEB.

„Obce a města patří k významným klientům Komerční banky. Jsme proto rádi, že jim můžeme nabídnout další produkt s dotační podporou Evropské unie, díky kterému budou schopni snadněji realizovat své projekty,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Do programu EuroMuni lze zahrnout celou řadu projektů od zlepšování životních podmínek ve městech či obcích (projekty silniční či technické infrastruktury, obnovu základních vzdělávacích či zdravotnických zařízení či různé formy společenských center), přes prevenci a odstranění následků přírodních katastrof, až po projekty ochrany životního prostředí (například projekty čištění vod, nakládání s odpady apod.).

Základní parametry úvěrů v programu EuroMuni
Výše úvěru 1 – 60 mil. Kč, vyšší po individuálním posouzení
Podíl zdrojů CEB k nákladům projektu Max. 50 % nákladů projektu, zbylé náklady lze dofinancovat zdroji KB, dotací či vlastními zdroji klienta
Žadatel Obec, město, příspěvkové organizace těchto municipalit či obchodní společnosti většinově vlastněné municipalitou
Měna úvěru Kč či jiná měna, dle požadavků klienta
Výše úrokového zvýhodnění Dle podílu zdrojů CEB, zvýhodnění až 0,22% p.a.

 

Detailní podmínky financování a pomoc s účastí v programu poskytují klientům firemní bankovní poradci a regionální EU Point specialisté Komerční banky.