Klienti Komerční banky patří k nejúspěšnějším při čerpání záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). V roce 2012 získali záruky v hodnotě 643 milionu Kč.

Komerční banka je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších zprostředkovatelů záruk ČMZRB. V polovině roku 2007 se stala vůbec první bankou, která s ČMZRB uzavřela kompletní sadu smluv k programu ZÁRUKA. Aktuálně mohou klienti využít produkt M-Záruka ČMZRB v rámci Programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).

„Úspěšné čerpání záruk klienty Komerční banky je podpořeno mnohaletou zkušeností bankovních poradců KB. Produktová nabídka banky je kompatibilní s vyhlašovanými záručními programy a umožňuje klientům profitovat z výhod, které záruky ČMZRB malým a středním podnikatelům přinášejí,“ uvádí Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Záruka ČMZRB je také vhodnou formou zajištění pro úvěry, které jsou určeny na spolufinancování či předfinancování projektů financovaných z dotací EU. V takovém případě je žádost o záruku koordinována také se specialisty centra KB EU Point, které má s čerpáním dotací z veřejných zdrojů dlouholeté zkušenosti.

Využití záruky ČMZRB je v Komerční bance jednoduché. Bankovní poradce KB vyplní pro klienta jednoduchý formulář s předběžnými údaji o plánovaném úvěru a klient přiloží tento formulář k žádosti o záruku v ČMZRB. Záruční listinu potvrzující poskytnutí záruky ČMZRB následně předá klient zpět svému bankovnímu poradci v KB. Úvěr s uvedeným zajištěním lze získat již do několika pracovních dnů.