Komerční banka upravila v rámci pomoci klientům poškozeným povodněmi proces pro likvidaci pojistných událostí na nemovitostech, jejichž pojištění je vinkulováno ve prospěch banky. Dočasně proto zvýšila limit pojistného plnění, od kterého je nutné žádat KB o souhlas s výplatou prostředků klientům z řad fyzických osob – občanů.

„Zjednodušení procesu likvidace pojistných událostí se týká zejména klientů, kteří financovali svou nemovitost poškozenou povodní prostřednictvím hypotéky od Komerční banky. K tomuto kroku jsme přistoupili na základě diskuse s poškozenými klienty i s významnými pojišťovnami na českém trhu,“ uvedl Charles-Pierre Serain, výkonný ředitel pro Marketing, Komunikaci a Business Development Komerční banky.

V rámci pomoci po povodních Komerční banka pojišťovnám vydává plošný souhlas se zasláním vinkulovaného pojistného plnění přímo na účet klienta pojišťovny, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

  • pojistné plnění činí maximálně 200 000 Kč,
  • jde o pojistné plnění vzniklé výhradně v souvislosti se záplavami, které postihly ČR na přelomu května a první poloviny června 2013,
  • pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději 31. 5. 2013,
  • jde o smlouvu, kterou s pojišťovnou uzavřela fyzická osoba – nepodnikatel,
  • jde o plnění z titulu smlouvy na pojištění nemovitosti, která je vinkulovaná ve prospěch Komerční banky,
  • a pojistné plnění bude klientovi zasláno nejpozději do 30. 9. 2013.

Zjednodušení devinkulace zjednoduší proces likvidace pojistného plnění u klientů a zrychlí získání finančních prostředků o několik dnů až týdnů.