Komerční banka (KB) a Komora pro hospodářské styky se SNS (Komora SNS) uzavřely u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2014.

Smlouvu za Komerční banku podepsali Charles-Pierre Serain výkonný ředitel pro marketing, komunikaci a Business Development a Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení – Corporates, za Komoru SNS pak generální manažer Václav Petříček a výkonný ředitel a člen představenstva František Masopust. Smlouva navazuje na vzájemnou spolupráci v předchozích letech.

Cílem spolupráce je rozvoj zahraničního obchodu českých firem se zeměmi SNS. Exportně zaměřeným klientům KB umožní spolupráce snáze využít dlouholeté zkušenosti a kontakty Komory SNS a posílí tak předpoklady exportérů uspět na perspektivních trzích zemí bývalého SNS.

Součástí plánované spolupráce je také organizace odborných konferencí a zprostředkování cílených setkání s podnikateli ve vybraných zemích a navázání obchodních kontaktů.

Firmám, které na ruském trhu působí nebo se na něj chystají, KB navíc již nyní ve spolupráci se sesterskou Rosbank nabízí široké spektrum produktů a služeb. Nabídka obsahuje mimo jiné speciální běžný účet Ruská platba s výhodnými poplatky za příchozí platby z Ruska a odchozí platby do Ruska. S účtem i ostatními službami pro obchod a export jsou připravení bezplatně poradit specialisté zahraničního obchodu přímo v regionech.

„Potenciál zemí SNS je obrovský, a věříme, že řada našich klientů, kteří o exportu uvažují nebo ho již tímto směrem realizují, ocení kvalitní a rychle dostupnou podporu, ať už se bavíme o zprostředkování kontaktů, finančních službách či odborném vzdělávání,“ říká Iveta Ocásková výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví.

Základním posláním Komory SNS je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zemí SNS. Intenzivně spolupracuje se Zastupitelskými úřady zemí SNS akreditovanými v ČR, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménie a Moldávie. Komora SNS prostřednictvím svých partnerů vyhledává komerční a investiční projekty v SNS a informuje o nich své členy. Na pomoc při realizaci těchto projektů členům poskytuje informace z oblasti zákonodárství zemí SNS a předpisů regulujících zahraniční obchod.

„Věřím, že naše kontakty a zkušenosti budou pro klienty Komerční banky přínosné, že spojením klient, banka a Komora SNS umožníme českým exportérům nalezení perspektivních partnerů a uzavření zajímavých obchodů,“ dodává František Masopust.