Komerční banka a Potravinářská komora ČR prodloužily smlouvu o spolupráci. Tento krok tak opět stvrzuje již tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, která sdružuje celou řadu jejích klientů.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích potravinářů a zemědělců, snaží se jim proto být co nejblíže. Financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů tak přispívá k rozvoji celého odvětví v ČR.

Aktuálně se KB soustřeďuje na financování projektů 19. kola PRV , zejména v rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,  jež ve značné míře cílí právě na výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu či výrobce krmiv. I po jeho skončení bude KB potravinářským a zemědělským podnikům poskytovat speciální nabídky. Například úvěr Euroinovace nabízí na financování moderních technologií či jinak inovativních projektů výhodnější podmínky. Nižší nároky na zajištění díky záruce Evropského investičního fondu celý proces poskytnutí úvěru činí flexibilnějším a jednodušším.

„Potravinářským a zemědělským firmám máme v Komerční bance skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU v rámci dobíhajícího programovacího období, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi, jsou důkazem velkého významu těchto klientů pro Komerční banku,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing, Komunikaci a Business Development.

Od prodloužení stávající smlouvy očekávají oba partneři další prohloubení vzájemné spolupráce. Komerční banka bude s Potravinářskou komorou spolupracovat mimo jiné na organizaci cyklu společných odborných seminářů tematicky zaměřených na možnosti financování investičních záměrů potravinářských firem.

„Prodloužení spolupráce s tak významným subjektem, jakým je Komerční banka, nás velice těší. Komerční banka dlouhodobě podporuje potravinářské a zemědělské projekty a investice v oboru. Naše vzájemná spolupráce tuto podporu ještě více zintenzivňuje a věřím, že i nadále povede k nalézání nových cest k rozvoji potravinářského sektoru,“ uvedl Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR.