Komerční banka nabízí firmám, které obchodují s Ruskou federací, široké spektrum produktů a služeb. Speciální běžný účet Ruská platba umožňuje klientům realizovat příchozí a odchozí platby za výhodných podmínek. U odchozích plateb KB podmínky zpracování plateb ještě vylepšila. Partnerem KB na ruské straně je sesterská banka Rosbank, člen skupiny Société Générale.

Komerční banka nabízí pro potřeby firem, které s Ruskou federací obchodují, veškeré produkty a služby, včetně speciálního běžného účtu Ruská platba se zvýhodněnými poplatky za příchozí platby z Ruska a odchozí platby do Ruska, navíc s možností zpracování odchozích plateb do Rosbank v EUR v režimu D+0. Nově jsou zároveň služby rozšířeny o možnost urgentního zpracování i na odchozí platby v rublech. Rublové platby z KB do Rosbank tak mohou být připsány na účet v Rosbank již v den přijetí příkazu. Limitním časem pro předání platebního příkazu KB je 11.00 hod. pro přímé bankovnictví a 10.45 pro MultiCash KB a EDI KB.

„Obchod mezi Českou republikou a Ruskou federací dynamicky roste a je pochopitelně stále zajímavější i pro naše klienty. Jsme proto velmi rádi, že se nabídku, kterou jsme připravili ve spolupráci s naší sesterskou bankou Rosbank, podařilo dále zkvalitnit,“ uvedla Iveta Ocásková, zástupkyně výkonného ředitele pro distribuční síť pro korporátní segment KB.

Rosbank, člen skupiny Société Générale, je mezi téměř osmi sty bankami v Rusku šestou největší privátní korporátní bankou v objemu depozit a má mezi privátními korporátními bankami dvanácté největší úvěrové portfolio.

„Našim klientů, kteří mají zájem stát se také klientem Rosbank, zprostředkujeme kontakt na nejbližší pobočku, poskytneme reference, domluvíme schůzku a zajistíme informace o službách Rosbank. Také jim pomůžeme zorientovat se v procedurách specifických pro ruský trh. S kolegy z Rosbank samozřejmě zůstáváme v kontaktu a klienty doprovázíme po celou dobu jejich působení v Rusku,“ doplnil Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení – Corporate.

Bližší informace o nabídce lze získat u bankovních poradců, na telefonní lince 800 521 521 nebo na www.kb.cz.